Login  | Cetak
Penganjur - Semua | Buku Takwim | Status | LAM PT02-02 | Kaunter | Tahun | Bulan | Minggu | Hari Ini | Penganjur [Warna] | Bajet | Admin (Kemaskini : 16 Oktober 2014 - Hashim Asman, Timbalan Pengarah, IPGK Darulaman)
  Jun   2015
Julai  2015
Ogos   2015  
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
   
1
JPK
Amali- Pemulihan Dalam Komuniti
2
JPK
Amali- Pemulihan Dalam Komuniti
3
4
5
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 2/2015
6
ULDP
LPS
JPIPK
Mesyuarat JPIPK 3/2015
7
JPIM
Mesyuarat JPIM Bil 3/2015
8
JHEP
SAMBUTAN NUZUL AL-QURAN
9
10
11
12
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat Pembangunan Infrastruktur 2/2015
13
JPM
MESYUARAT JABATAN PENGAJIAN MELAYU BIL4/2015
JPIM
Program Ifthor Perdana 2015
JSP
MESYUARAT JABATAN SAINS PERPUSTAKAAN BIL. 3/2015
UPsK [T7]
Program Peningkatan Jati Diri Guru
14
JHEP
MESYUARAT JHEP KALI 2/2015
15
16
17
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
18
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
19
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 2/2015
20
21
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Pertama dan Pemantauan 2015
JB
School Visit
22
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Pertama dan Pemantauan 2015
23
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Setengah Tahun Pertama dan Pemantauan 2015
UKokur
Khidmat Komuniti
JB
Lawatan Ke BTPN Negeri Kedah
24
UKokur
Khidmat Komuniti
25
UKokur
Khidmat Komuniti
26
[Mingguan]
JPM
Bengkel Kerja Penulisan dan Penerbitan Monograf
JPM
BENGKEL KERJA PENULISAN DAN PENERBITAN MONOGRAF
27
UKokur
BIG Fasa 1
Siri 1 dan 2
JTMK
PENDEDAHAN VLE FROG
UPA
Bengkel Pemantapan Kajian Tindakan untuk Pelajar Semester 8 Kohort 2 PPG
JKS [T4]
Kursus dan Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Teknologi Maklumat
28
UKokur
BIG Fasa 1
Siri 1 dan 2
JPJK [T4]
Kursus pemantapan profesionalisme kecergasan pensyarah JPJK
JTMK
PENDEDAHAN VLE FROG
JB
PRIMARY INNOVATIONS IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2015 dan Bengkel Penerbitan
JIP [T6]
BENGKEL KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PdP
UKP [T3]
KURSUS PRESTASI TINGGI DAN PENGURUSAN STRESS SIRI I
JKS [T4]
Kursus dan Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Teknologi Maklumat
29
UKokur
BIG Fasa 1
Siri 1 dan 2
JPJK [T4]
Kursus pemantapan profesionalisme kecergasan pensyarah JPJK
JTMK
PENDEDAHAN VLE FROG
JB
PRIMARY INNOVATIONS IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2015 dan Bengkel Penerbitan
JIP [T6]
BENGKEL KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PdP
UKP [T3]
KURSUS PRESTASI TINGGI DAN PENGURUSAN STRESS SIRI I
JKS [T4]
Kursus dan Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Teknologi Maklumat
30
UKokur
BIG Fasa 1
Siri 1 dan 2
JPJK [T4]
Kursus pemantapan profesionalisme kecergasan pensyarah JPJK
JB
PRIMARY INNOVATIONS IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2015 dan Bengkel Penerbitan
JIP [T6]
BENGKEL KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PdP
UKP [T3]
KURSUS PRESTASI TINGGI DAN PENGURUSAN STRESS SIRI I
JHEP
SAMBUTAN AIDIL FITRI 2015
31
 

Hari Ini
  PAPARKAN AKTIVITI BULAN :