Login  | Cetak
Penganjur - Semua | Buku Takwim | Status | LAM PT02-02 | Kaunter | Tahun | Bulan | Minggu | Hari Ini | Penganjur [Warna] | Bajet | Admin (Kemaskini : 16 Oktober 2012 - Hashim Asman, Timbalan Pengarah, IPGK Darulaman)
  Mac   2014
April  2014
Mei   2014  
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
  
1
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship
UPrak
Bengkel Pemantapan Amalan Profesional Pensyarah
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam
UKP
Kursus pengurusan kewangan
UKP
Kursus Pengurusan Kewangan
2
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship
UPrak
Bengkel Pemantapan Amalan Profesional Pensyarah
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam
UKP
Kursus Pengurusan Kewangan
3
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship
UPrak
Bengkel Pemantapan Amalan Profesional Pensyarah
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam
UKP
Kursus Pengurusan Kewangan
4
5
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Raya Aidul Fitri
JM
Kelas Pengkayaan PPG MTE3111 dan MTE3107
6
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 2/2014
JM
Lawatan Penanda Aras PBS Matematik Di Sekolah Pedalaman dan LPS Aplikasi ICT dalam P&P Matematik Bersama Guru-guru Matematik SMK Langkawi
JPIM
Bengkel Jawi / khat-PPG
7
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF
JSP [-]
Kursus Merancang Perpustakaan Keluarga
JM
Lawatan Penanda Aras PBS Matematik Di Sekolah Pedalaman dan LPS Aplikasi ICT dalam P&P Matematik Bersama Guru-guru Matematik SMK Langkawi
JHEP
Kursus Kepimpinan JPP
JPIM
Bengkel Jawi / khat-PPG
UPP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 1
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 2: Ceramah / Bengkel - Budi Bahasa Guru
JPK
Amali Terapi Berkuda
8
JPM
Kursus Protokol dan Etiket Sosial
JSP [-]
Kursus Merancang Perpustakaan Keluarga
JM
Lawatan Penanda Aras PBS Matematik Di Sekolah Pedalaman dan LPS Aplikasi ICT dalam P&P Matematik Bersama Guru-guru Matematik SMK Langkawi
JPIM
Bengkel Jawi / khat-PPG
UPP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN
JPK
Amali Terapi Berkuda
9
JPM
Kursus Protokol dan Etiket Sosial
UPP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN
10
JPM
Kursus Protokol dan Etiket Sosial
11
UKokur
BIG Fasa 4 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 4: Perkhemahan II / Khidmat Masyarakat / Kem Motivasi dan Bimbingan
12
IPG KDA
Kuliah Ganti Tahun Baru Cina
JM
Kelas Pengkayaan PPG MTE3112 Dan MTE3108
13
[Mingguan]
UPA
Program Pengantarabangsaan: Minda Global Pendidik

KRA5
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar
IPG KDA
Mesyuarat Akaun Amanah 2/2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 1/2014
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 2 (4 siri): Aktiviti Kemasyarakatan - Khidmat Kepada Komuniti
14
UPA
Program Pengantarabangsaan: Minda Global Pendidik

KRA5
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
ULDP
KURSUS PENGURUSAN PRESTASI
JHEP
BENGKEL AKTA 174
15
UPA
Program Pengantarabangsaan: Minda Global Pendidik

KRA5
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
UKP
Kursus Kerjaya dan Ibadah
ULDP
KURSUS PENGURUSAN PRESTASI
JHEP
BENGKEL AKTA 174
16
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
UKP
Kursus Kerjaya dan Ibadah
JB
Theatre In English (proforma)
ULDP
KURSUS PENGURUSAN PRESTASI
JPK
Bengjel TMK Dalam Pendidikan
JHEP
BENGKEL AKTA 174
JB
Theatre in English I (Proforma sem 5)
17
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
UKP
Kursus Kerjaya dan Ibadah
18
19
JM
Kelas Pengkayaan PGG MTE3111 dan MTE3107
UKokur
BIG Fasa 2 & 3 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 2 & 3 : Ceramah/ Bengkel/ aktiviti Kemasyarakatan
20
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 4/2014
UPA
Kursus Persediaan Diri Ke Arah Pengijazahan Guru
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Semester 2 Ambilan Jun 2013

KRA KRA1 DAN KRA2
21
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar
22
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi
JTMK
Kursus Kesedaran Keselamatan Siber
23
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi
JHEP
KURSUS JATI DIRI
24
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi
JIP
Sukaneka Murid Prasekolah
JHEP
KURSUS JATI DIRI
25
JHEP
KURSUS JATI DIRI
26
JM
Kelas Pengkayaan MTE3112 dan MTE3108
JHEP
KURSUS JATI DIRI
27
[Mingguan]
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
UKokur
Karnival Permainan 2014
28
UPA
Bengkel Pendedahan Penyelidikan
Tindakan PJJ-PPG M3
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
JIP
Learning in digital age: Rethinking our pedagogies
UPsK
PROGRAM LATIHAN TRANSFORMASI NEGARA (1)
UKokur
Karnival Permainan 2014
29
UPA
Bengkel Pendedahan Penyelidikan
Tindakan PJJ-PPG M3
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
UKokur
Karnival Permainan 2014
30
JPM
Pameran Literasi Bahasa Melayu
UPA
Bengkel Pendedahan Penyelidikan
Tindakan PJJ-PPG M3
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam
UKokur
Karnival Permainan 2014
   

Hari Ini
  PAPARKAN AKTIVITI BULAN :