Login  | Cetak
Penganjur - Semua | Buku Takwim | Status | LAM PT02-02 | Kaunter | Tahun | Bulan | Minggu | Hari Ini | Penganjur [Warna] | Bajet | Admin (Kemaskini : 16 Oktober 2014 - Hashim Asman, Timbalan Pengarah, IPGK Darulaman)
  Mac   2015
April  2015
Mei   2015  
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
   
1
UKokur
Perkhemahan Perdana Unit Beruniform
JB
THEATRE PERFORMANCE
JPK
Amali-Terapi Air
2
UKokur
Perkhemahan Perdana Unit Beruniform
JPIM
Bengkel Pemantapan Kemahiran Tarannum
3
JPIM
Bengkel Pemantapan Kemahiran Tarannum
JBK
LATIHAN AMALI DI LAPANGAN (PBK3073)
4
JPIM
Bengkel Pemantapan Kemahiran Tarannum
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1
JBK
LATIHAN AMALI DI LAPANGAN (PBK3073)
5
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 1/2015
JPK
Amali-Kemahiran Asas Untuk Berdikari
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 4/2015
6
JPIM
Amali Sembelihan (PPISMP)
JB
KURSUS PHONICS
JS
Bengkel Kerja Suntingan Bahan Inovasi PPG
7
JPM
BENGKEL KERJA PENYELIDIKAN TINDAKAN BAHASA MELAYU
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA
UKP [T3]
KURSUS PERKHIDMATAN SIRI I
JB
KURSUS PHONICS
JKS [T2]
KURSUS PENYELIDIKAN SUMBER SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
JKS [T2]
KURSUS PENYELIDIKAN SUMBER SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
JS
Bengkel Kerja Suntingan Bahan Inovasi PPG
JPK
Seminar Penyelidikan Kajian Tindakan PPG Pendidikan Khas S8-Amb. Jan 2011
8
JPM
BENGKEL KERJA PENYELIDIKAN TINDAKAN BAHASA MELAYU
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA
UKP [T3]
KURSUS PERKHIDMATAN SIRI I
JB
KURSUS PHONICS
JKS [T2]
KURSUS PENYELIDIKAN SUMBER SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
JS
Bengkel Kerja Suntingan Bahan Inovasi PPG
JPK
Seminar Penyelidikan Kajian Tindakan PPG Pendidikan Khas S8-Amb. Jan 2011
9
JPM
BENGKEL KERJA PENYELIDIKAN TINDAKAN BAHASA MELAYU
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA
UKP [T3]
KURSUS PERKHIDMATAN SIRI I
JKS [T2]
KURSUS PENYELIDIKAN SUMBER SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
JPK
Seminar Penyelidikan Kajian Tindakan PPG Pendidikan Khas S8-Amb. Jan 2011
10
11
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1
12
[Mingguan]
JPJK [T7]
Klinik bola sepak
IPG KDA
Mesyuarat Akaun Amanah 1/2015
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 1/2015
13
JPJK [T7]
Klinik bola sepak
JPM
BENGKEL PENULISAN DOKUMEN RASMI
JKS [T2]
KURSUS APRESIASI DAN KEMBARA SENI
UPsK [T7]
Program Ujian Personaliti Guru (TAJMA)
14
JPJK [T7]
Klinik bola sepak
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah
UPA
Mesyuarat Pemantapan Penilaian dan Pentaksiran Laporan Kajian Tindakan Kohort 1 PPG
JIP [T2]
BENGKEL KERJA PENYEDIAAN OBE SIRI 1
JBK
PROGRAM KARYA BUDAYA (PBK3163 KAUNSELING SILANG BUDAYA)
UPsK [T3]
Program Pembimbing Rakan Sekerja (AKRAB) Tahap 1
JKS [T2]
KURSUS APRESIASI DAN KEMBARA SENI
ULDP
BENGKEL TARBIAH PENGURUSAN KEPIMPINAN
15
ULDP
BENGKEL TARBIAH PENGURUSAN KEPIMPINAN
JPJK [T7]
Klinik bola sepak
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan (PPG)
JB
Two-Day Mini Language Camp
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah
UPA
Mesyuarat Pemantapan Penilaian dan Pentaksiran Laporan Kajian Tindakan Kohort 1 PPG
JIP [T2]
BENGKEL KERJA PENYEDIAAN OBE SIRI 1
JBK
PROGRAM KARYA BUDAYA (PBK3163 KAUNSELING SILANG BUDAYA)
UPsK [T3]
Program Pembimbing Rakan Sekerja (AKRAB) Tahap 1
JKS [T2]
KURSUS APRESIASI DAN KEMBARA SENI
16
ULDP
BENGKEL TARBIAH PENGURUSAN KEPIMPINAN
JPJK [T7]
Klinik bola sepak
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan (PPG)
IPG KDA
Majlis Kualiti (Q) 2015
JB
Two-Day Mini Language Camp
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah
UPA
Mesyuarat Pemantapan Penilaian dan Pentaksiran Laporan Kajian Tindakan Kohort 1 PPG
JIP [T2]
BENGKEL KERJA PENYEDIAAN OBE SIRI 1
JBK
PROGRAM KARYA BUDAYA (PBK3163 KAUNSELING SILANG BUDAYA)
UPsK [T3]
Program Pembimbing Rakan Sekerja (AKRAB) Tahap 1
JKS [T2]
KURSUS APRESIASI DAN KEMBARA SENI
17
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan (PPG)
JPJK [T7]
Kursus kejurulatihan bola sepak peringkat awalan
18
JPJK [T7]
Kursus kejurulatihan bola sepak peringkat awalan
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1
19
[Mingguan]
UPA
Kursus Persediaan Diri Ke Arah Pengijazahan Guru pelajar PPISMP Semester 2 Ambilan Jun 2014

20
UPA
Seminar Kajian Tindakan Pelajar Semester 8 PPG Kohort 1
UPsK [T7]
Program Remaja Cemerlang
JS
Lawatan Ke Jabatan Kesihatan Negeri
21
UPS
Kembara Ilmu Petugas Pusat Sumber
JBK
ART THERAPY INTERVENTION IN SCHOOL (PBK3101
UPA
Seminar Kajian Tindakan Pelajar Semester 8 PPG Kohort 1
UKP [T3]
KURSUS PENGURUSAN ASET
22
JHEP
Seminar Pencegahan Rasuah ZON Utara
JBK
ART THERAPY INTERVENTION IN SCHOOL (PBK3101
UPA
Seminar Kajian Tindakan Pelajar Semester 8 PPG Kohort 1
UKP [T3]
KURSUS PENGURUSAN ASET
23
UKokur
Kursus Kenaikan Pangkat Lans Koperal KRS
UKokur
Kursus Manik Kayu
Peringkat 1 dan Pengenalan
JPJK [T2]
Lawatan Ilmiah
UKokur
Kurusu Pra-Jurulatih BSSN Tahap 1
JBK
ART THERAPY INTERVENTION IN SCHOOL (PBK3101
UKP [T3]
KURSUS PENGURUSAN ASET
24
UKokur
Kursus Kenaikan Pangkat Lans Koperal KRS
UKokur
Kursus Manik Kayu
Peringkat 1 dan Pengenalan
JPJK [T2]
Lawatan Ilmiah
JPJK [T7]
Kursus kejurulatihan bola sepak peringkat awalan
UKokur
Kurusu Pra-Jurulatih BSSN Tahap 1
UPA
Bengkel Pengayaan Pelajar Matematik PPG
UPA
Bengkel Pengayaan Pelajar Prasekolah PPG
UPA
Bengkel Pengayaan Pelajar Sains PPG
25
UKokur
Kursus Kenaikan Pangkat Lans Koperal KRS
UKokur
Kursus Manik Kayu
Peringkat 1 dan Pengenalan
JPJK [T2]
Lawatan Ilmiah
JPJK [T7]
Kursus kejurulatihan bola sepak peringkat awalan
UKokur
Kurusu Pra-Jurulatih BSSN Tahap 1
UPA
Bengkel Pengayaan Pelajar Matematik PPG
UPA
Bengkel Pengayaan Pelajar Prasekolah PPG
UPA
Bengkel Pengayaan Pelajar Sains PPG
26
[Mingguan]
UKokur
Kursus Manik Kayu
Peringkat 1 dan Pengenalan
27
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan (PPG)
ULDP
LPS
UPA
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Abad 21
UPA
Bengkel Pemantapan Penyelidikan Tindakan
28
JPIM
Bengkel Pemantapan Insan Kamil
JPJK [T6]
Bengkel kerja inovasi berteraskan kejuruteraan dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
UPA
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Abad 21
UPA
Kursus Komunikasi Berkesan Dalam Kalangan Pelajar
UPsK [T3]
Program Pra Persaraan
JBK
Bengkel Penulisan Artikel Majalah dan Diges Pendidik USM
JSP [T4]
BIG BOOK (POP UP)
UKP [T3]
BENGKEL ABM
JKS [T4]
KURSUS PENGGUNAAN PERISIAN `SIBILUSE' (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP)
29
JPIM
Bengkel Pemantapan Insan Kamil
JPJK [T6]
Bengkel kerja inovasi berteraskan kejuruteraan dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
JPM
SEMINAR DAN PAMERAN LITERASI BAHASA MELAYU
UPA
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Abad 21
UPA
Kursus Komunikasi Berkesan Dalam Kalangan Pelajar
UPsK [T3]
Program Pra Persaraan
JBK
Bengkel Penulisan Artikel Majalah dan Diges Pendidik USM
JSP [T4]
BIG BOOK (POP UP)
UKP [T3]
BENGKEL ABM
JKS [T4]
KURSUS PENGGUNAAN PERISIAN `SIBILUSE' (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP)
30
JPIM
Bengkel Pemantapan Insan Kamil
JPJK [T6]
Bengkel kerja inovasi berteraskan kejuruteraan dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan
UPA
Kursus Komunikasi Berkesan Dalam Kalangan Pelajar
UPsK [T3]
Program Pra Persaraan
JBK
Bengkel Penulisan Artikel Majalah dan Diges Pendidik USM
JSP [T4]
BIG BOOK (POP UP)
UKP [T3]
BENGKEL ABM
JKS [T4]
KURSUS PENGGUNAAN PERISIAN `SIBILUSE' (ICT) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SENI DALAM PENDIDIKAN (SDP)
  

Hari Ini
  PAPARKAN AKTIVITI BULAN :