Login  | Cetak
Penganjur - Semua | Buku Takwim | Status | LAM PT02-02 | Kaunter | Tahun | Bulan | Minggu | Hari Ini | Penganjur [Warna] | Bajet | Admin (Kemaskini : 16 Oktober 2014 - Hashim Asman, Timbalan Pengarah, IPGK Darulaman)
  Februari   2015
Mac  2015
April   2015  
Ahad
Isnin
Selasa
Rabu
Khamis
Jumaat
Sabtu
1
[Mingguan]
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 3/2015
2
ULDP
LPS
3
UKokur
BIG Fasa 3
Aktiviti 1 : Etiket dan Protokol
Aktiviti 2 : Khidmat Komuniti
JPK
Amali-Terapi Fisio & Carakerja
4
UKokur
BIG Fasa 3
Aktiviti 1 : Etiket dan Protokol
Aktiviti 2 : Khidmat Komuniti
JPK
Amali-Terapi Fisio & Carakerja
JIP [T2]
Bengkel Kerja Keperluan Pendidikan Khas dan Kursus Pengajian Profesional Bagi Program PISMP & PPG IPGM


5
UKokur
BIG Fasa 5
Aktiviti 1 : Ceramah
6
7
8
[Mingguan]
UKokur
Sukantara
UKokur
191 orang pelajar PISMP sem 5 ambilan Jan 2013
UKokur
Sukantara
9
JPM
MESYUARAT JABATAN PENGAJIAN MELAYU BIL2/2015
JHEP
Anugerah Pengarah-Kecemerlangan Akademik
UKokur
BIG Fasa 2
Aktiviti 1 : Ceramah

UPsK [T7]
Program Inventori Minat Kerjaya
JPK
Kursus LINUS Pemulihan
10
UKokur
BIG Fasa 5
Aktiviti 2 : Lawatan Sekolah Cemerlang (4 siri)
UPrak
Bengkel Pengeditan Jurnal Amalan Profesional Siri 1/2015
JPK
Amali-Terapi Pasir, Terapi Main dan Terapi Muzik
UPA
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Kajian Tindakan PPG Siri 1
UPsK [T3]
Program Meneroka Potensi Individu (Profil Personaliti TAJMA -Edisi Organisasi) Siri 2
11
UKokur
Kejohanan Olahraga Tahunan
UPrak
Bengkel Pengeditan Jurnal Amalan Profesional Siri 1/2015
UKokur
BIG Fasa 2
Aktiviti 2 : Guru dan komuniti
UPA
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Kajian Tindakan Siri 2 PPG
JPK
Kursus KSSR Pendidikan Khas
12
JB
CERAMAH PROFESSIONAL DEVELOPMENT OLEH GURU BESAR/GC
UPrak
Bengkel Pengeditan Jurnal Amalan Profesional Siri 1/2015
13
JHEP
Program Khidmat Sosial Pelajar
JPK
Bengkel Penyelidikan Kajian Tindakan Pendidikan Khas PPG Sem. 7 Amb. Februari 2012
14
JHEP
Program Khidmat Sosial Pelajar
JPK
Bengkel Penyelidikan Kajian Tindakan Pendidikan Khas PPG Sem. 7 Amb. Februari 2012
15
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER [Mingguan]
JHEP
Program Khidmat Sosial Pelajar
JPK
Bengkel Penyelidikan Kajian Tindakan Pendidikan Khas PPG Sem. 7 Amb. Februari 2012
16
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
UKokur
Kursus Kejurulatihan 1 :
-Kursus Kayak Star 1
-SOP
UPP
PEP MAC 2015 -KDC
JHEP
Program Khidmat Sosial Pelajar
UPsK [T7]
Program Ujian Personaliti Guru (TAJMA)
17
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
UKokur
Kursus Kejurulatihan 1 :
-Kursus Kayak Star 1
-SOP
JHEP
Kursus Mentoring
UPP
PEP MAC 2015 -KDC
18
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
UKokur
Kursus Kejurulatihan 1 :
-Kursus Kayak Star 1
-SOP
JHEP
Kursus Mentoring
UPP
PEP MAC 2015 -KDC
UPA
Bengkel Pemantapan Kajian Tindakan untuk Pelajar Semester 8 Kohort 1 PPG
JTMK
Bengkel Pemantapan Aplikasi LMS-IPDA (Siri dua)
19
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
UKokur
Kursus Kejurulatihan 1 :
-Kursus Kayak Star 1
-SOP
JHEP
Kursus Mentoring
UPP
PEP MAC 2015 -KDC
JTMK
Bengkel Pemantapan Aplikasi LMS-IPDA (Siri dua)
20
UPP
PEP MAC 2015 -KDC
21
22
[Mingguan]
23
UKokur
BIG Fasa 4
Kem Guru dan Masyarakat Pedalaman
IPG KDA
Mesyuarat Staf Akademik 2/2015
UPsK [T7]
Program Ujian Personaliti Guru (TAJMA)
24
UKokur
BIG Fasa 4
Kem Guru dan Masyarakat Pedalaman
JPK
Amali - Terapi Berkuda
JS
Bengkel Kerja Pengurusan Penyelidikan Inovasi dan Kreativiti
UPsK [T3]
Program Pementoran (Fasa 5 & Majlis Penutupan)
25
UKokur
BIG Fasa 4
Kem Guru dan Masyarakat Pedalaman
JPK
Amali - Terapi Berkuda
JS
Bengkel Kerja Pengurusan Penyelidikan Inovasi dan Kreativiti
26
UKokur
Kursus Kepengadilan Bola Tampar Peringkat Negeri
JS
Bengkel Kerja Pengurusan Penyelidikan Inovasi dan Kreativiti
27
UKokur
Kursus Kepengadilan Bola Tampar Peringkat Negeri
28
UKokur
Kursus Kepengadilan Bola Tampar Peringkat Negeri
UPA
Bengkel Penyoalan Berkesan dalam Menjana Kemahiran Berfikir Murid
29
[Mingguan]
30
UKokur
Perkhemahan Perdana Unit Beruniform
31
UKokur
Perkhemahan Perdana Unit Beruniform
    

Hari Ini
  PAPARKAN AKTIVITI BULAN :