| Buku Takwim | LAM PT02-02 | Kaunter |

TARIKH PENGANJUR AKTIVITI LOKASI STATUS PELAKSANAAN CATATAN
8.2.2015
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 4/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
6.4.2015
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA LUAR RANGKAIAN INTERNET
7.4.2015
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA LUAR RANGKAIAN INTERNET
8.4.2015
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA LUAR RANGKAIAN INTERNET
9.4.2015
JTMK
KURSUS APLIKASI LMS IPDA LUAR RANGKAIAN INTERNET
28.4.2015
JSP
POP UP BIG BOOK DALAM PERALATAN DARI STOR
29.4.2015
JSP
POP UP BIG BOOK DALAM PERALATAN DARI STOR
30.4.2015
JSP
POP UP BIG BOOK DALAM PERALATAN DARI STOR
5.5.2015
JPIPK

Bengkel Penyelidikan Dan Inovasi
PULAZA)/Park Avenue, SP 1 bas, 2 kereta
5.5.2015
JTMK
BENGKEL LMS DALAMAN INTERNET
6.5.2015
JTMK
BENGKEL LMS DALAMAN INTERNET
7.5.2015
JPIPK

Bengkel Penyelidikan Dan Inovasi
PULAZA)/Park Avenue, SP 1 bas, 2 kereta
19.5.2015
JSP
KURSUS PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KELUARGA/ MINI (LANJUTAN) PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI KEDAH BAS
20.5.2015
JSP
KURSUS PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KELUARGA/ MINI (LANJUTAN) PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI KEDAH BAS
21.5.2015
JSP
KURSUS PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KELUARGA/ MINI (LANJUTAN) PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI KEDAH BAS
27.7.2015
JTMK
PENDEDAHAN VLE FROG LUAR INTERNET
28.7.2015
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2014 dan Bengkel Penerbitan Akademi JPJ, Langkawi/ Grand Continental,Langkawi 50 pensyarah 1 bas, 2 kereta
28.7.2015
JTMK
PENDEDAHAN VLE FROG LUAR INTERNET
29.7.2015
JTMK
PENDEDAHAN VLE FROG LUAR INTERNET
30.7.2015
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2014 dan Bengkel Penerbitan Akademi JPJ, Langkawi/ Grand Continental,Langkawi 50 pensyarah 1 bas, 2 kereta
18.8.2015
JSP
BENGKEL FROG-VLE LUAR bas
19.8.2015
JSP
BENGKEL FROG-VLE LUAR bas
20.8.2015
JSP
BENGKEL FROG-VLE LUAR bas
14.9.2015
JTMK
APLIKASI \"SCRATCH\" DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LUAR komputer
15.9.2015
JTMK
APLIKASI \"SCRATCH\" DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LUAR komputer
16.9.2015
JTMK
APLIKASI \"SCRATCH\" DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LUAR komputer
17.9.2015
JTMK
APLIKASI \"SCRATCH\" DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LUAR komputer
27.10.2015
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan / Pertandingan Inovasi IPGKDA 2015 Park Avenue, SP/ IPG KDA 2 bas, 2 kereta
28.10.2015
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan / Pertandingan Inovasi IPGKDA 2015 Park Avenue, SP/ IPG KDA 2 bas, 2 kereta
29.10.2015
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan / Pertandingan Inovasi IPGKDA 2015 Park Avenue, SP/ IPG KDA 2 bas, 2 kereta
1.1.2014
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 1/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
1.1.2014
JHEP
Minggu Pengurusan & Pendaftaran Pelajar Baharu PISMP Januari 2014 dalam Bilik Serbaguna 4 Pusat Sumber IPG
2.1.2014
JHEP
Minggu Pengurusan & Pendaftaran Pelajar Baharu PISMP Januari 2014 dalam Bilik Serbaguna 4 Pusat Sumber IPG
5.1.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 1/2014 Dalam Dilaksanakan pada 5 Januari 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
6.1.2014
IPG KDA
Perjumpaan Staf Akademik 1/2014 Dalam Dilaksanakan pada 6 Januari 2014 Dewan Zaaba
6.1.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
6.1.2014
JHEP
Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu PPC Dalam Dilaksanakan Bilik Senat
12.1.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 4/2013 Dalam Dilaksanakan pada 12 Januari 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
13.1.2014
JS
Pemantapan Pengurusan Makmal Sains Dalam-Makmal Biologi IPGK Darulaman Bahan membuat awetan
13.1.2014
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Olahraga IPGKDA (Dalam) Balapan & Padang
20.1.2014
IPG KDA
Mesyuarat Pembangunan Infrastruktur 1/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
20.1.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
20.1.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN JANUARI 2014 Program Seperuh Masa & PPG BILIK PEPERIKSAAN BILIK PEPERIKSAAN
21.1.2014
JM
Pendedahan KSSR kepada pelajar Ambilan Jan 2011 Dalam Bilik
25.1.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Tahun Baru Cina -
26.1.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Keutuhan Pengurusan 1/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
27.1.2014
JB
Kursus \"Action Research in the Language Classroom\" Dalam IPG Kampus Bilik seminar d pusat sumber IPGK Darulaman
27.1.2014
JB
Action Research In Lg. Classroom IPGKDA Bilik Serbaguna 4 Pusat Sumber/ Bahan-bahan cetak
28.1.2014
IPG KDA
Audit Dalaman Bil.1/2014 IPG K DA Bilik Senat , Dewan Za\'aba, Makan &Minum
28.1.2014
JB
Kursus \"Action Research in the Language Classroom\" Dalam IPG Kampus Bilik seminar d pusat sumber IPGK Darulaman
28.1.2014
JB
Action Research In Lg. Classroom IPGKDA Bilik Serbaguna 4 Pusat Sumber/ Bahan-bahan cetak
29.1.2014
IPG KDA
Audit Dalaman Bil.1/ 2014 IPG K DA Bilik Senat , Dewan Za
29.1.2014
JB
Kursus \"Action Research in the Language Classroom\" Dalam IPG Kampus Bilik seminar d pusat sumber IPGK Darulaman
29.1.2014
JB
Action Research In the Lg. Classroom IPGKDA Bilik Serbaguna 4 Pusat Sumber/ Bahan-bahan cetak
30.1.2014
JB
Pertandingan Kaligrafi Cina Dalam IPG Kampus Dewan Besar
30.1.2014
JB
Pertandingan Kaligrafi Dewan Besar IPGKDA tiada
4.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
5.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
6.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
7.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
8.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
9.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
10.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
11.2.2014
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling) Kem Seri Banai, IPDA Siaraya, Dewan Seri Banai, Bas IPDA
11.2.2014
JPM
KSSR Tahun 4 Dalam Makmal
11.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
12.2.2014
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling) Kem Seri Banai, IPDA Siaraya, Dewan Seri Banai, Bas IPDA
12.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
13.2.2014
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling) Kem Seri Banai, IPDA Siaraya, Dewan Seri Banai, Bas IPDA
13.2.2014
UKokur
Kursus Pematapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
13.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
14.2.2014
UKokur
Kursus Pematapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
14.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
15.2.2014
UKokur
Kursus Pematapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
15.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
16.2.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 2/2014 Dalam Dilaksanakan pada 9 Feb 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
16.2.2014
JB
Bengkel Intervensi Praktikum Program Berkembar B Ed TESL (KPM - Luar Negara) Kohort 2 Dalam IPG Kampus Bilik seminar d pusat sumber IPGK Darulaman
16.2.2014
UKokur
SUKIPT (SUKAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI 2014 Selangor Bas
17.2.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
17.2.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
18.2.2014
JM
Kursus Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Matematik Dalam Bilik
19.2.2014
UPA
Mesyuarat Pengurusan dan Perancangan Kerja Kursus

KRA1
Dewan Serba Guna PSI LCD, Siaraya
19.2.2014
UPS
Ceramah Literasi Maklumat :- Sumber Maklumat Elektronik PSI -Bilik Serbaguna 2 Sijil Penyertaan
20.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
20.2.2014
UPA
Mesyuarat Pengurusan dan Perancangan Kerja Kursus

KRA1
Dewan Serba Guna PSI LCD, Siaraya
21.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
22.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
23.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih Kokurikulum Pulau Jerejak (Luar) Bas, Lorry
24.2.2014
JPK
Kursus KSSR Pendidikan Khas Dalam Dewan Zaaba
24.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih Kokurikulum Pulau Jerejak (Luar) Bas, Lorry
25.2.2014
JPK
Kursus LINUS Pendidikan Khas Dalam Dewan Zaaba
25.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih Kokurikulum Pulau Jerejak (Luar) Bas, Lorry
26.2.2014
JPK
Kursus LINUS Pendidikan Pemulihan Dalam Dewan Zaaba
26.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih Kokurikulum Pulau Jerejak (Luar) Bas, Lorry
27.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
28.2.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
1.3.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Olahraga - Kursus Kids Athletic Padang & Astaka IPGK DA Dewan Zaaba
2.3.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 3/2014 Dalam Dilaksanakan pada 9 Mac 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
3.3.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
4.3.2014
JPJK
Kursus Stategi P&P KSSR Hotel Brasmana,Kuala Perlis,Perlis Bas
4.3.2014
JPK
Lawatan ke Program Disleksia Luar Dua buah bas
4.3.2014
JSP
Pembinaan dan Aplikasi Bahan 2D Luar - Bas
4.3.2014
UPrak
Bengkel Penghasilan Jurnal Amalan Profesional Hotel Flaminggo, Pulau Pinang. Berkongsi kereta
4.3.2014
UPrak
Bengkel Pengeditan Jurnal Amalan Profesional Luar-BTPN Perak bas, alat tulis
5.3.2014
JIP
Bengkel Pendedahan Penulisan Kajian Tindakan-PPG IAB Utara Dewan, alat tulis
5.3.2014
JPJK
Kursus Stategi P&P KSSR Hotel Brasmana,Kuala Perlis,Perlis Bas
5.3.2014
JPK
Amali Terapi Carakerja dan Fisio Luar Dua buah bas
5.3.2014
JSP
Pembinaan dan Aplikasi Bahan 2D Luar - Bas
5.3.2014
UPrak
Bengkel Pengeditan Jurnal Amalan Profesional Luar-BTPN Perak bas, alat tulis
5.3.2014
UPrak
Bengkel Penghasilan Jurnal Amalan Profesional Hotel Flaminggo, Pulau Pinang. Berkongsi kereta
6.3.2014
JPJK
Kursus Stategi P&P KSSR Hotel Brasmana,Kuala Perlis,Perlis Bas
6.3.2014
JPK
Amali Terapi Carakerja dan Fisio Luar Dua buah bas
6.3.2014
JSP
Pembinaan dan Aplikasi Bahan 2D Luar - Bas
6.3.2014
UPrak
Bengkel Penghasilan Jurnal Amalan Profesional Hotel Flaminggo, Pulau Pinang. Berkongsi kereta
6.3.2014
UPrak
Bengkel Pengeditan Jurnal Amalan Profesional Luar-BTPN Perak bas, alat tulis
8.3.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Tahun Baru Cina -
9.3.2014
JKS
Kursus Foto Editing(Photoshop) - PSV IAB Kota Bharu Bas IPDA
10.3.2014
JKS
Kursus Foto Editing(Photoshop) - PSV IAB Kota Bharu Bas IPDA
10.3.2014
JPK
Mesyuarat dan Bengkel Penyelidikan Tindakan Pendidikan Khas dan Pendidikan Pemulihan Luar Bas
11.3.2014
JBK
Kem Kaunseling Pelajar PPISMP dan PISMP Pendidikan Bimbingan BTN Balik Pulau, Pulau Pinang Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
11.3.2014
JKS
Kursus Foto Editing(Photoshop) - PSV IAB Kota Bharu Bas IPDA
11.3.2014
JPK
Mesyuarat dan Bengkel Penyelidikan Tindakan Pendidikan Khas dan Pendidikan Pemulihan Luar Bas
11.3.2014
UKokur
BIG Fasa 2 Aktiviti 1: Ceramah - Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang Dalam Dewan Ibnu Khaldun
11.3.2014
UPA
Mesyuarat/ Bengkel Kerja Inovasi, Pemurnian
Dan Pemantapan Bahan P&P Program PJJ-PPG 2014

KRA1
Hotel Tower Regancy, Ipoh, Perak Sebuah Bas
12.3.2014
JBK
Kem Kaunseling Pelajar PPISMP dan PISMP Pendidikan Bimbingan BTN Balik Pulau, Pulau Pinang Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
12.3.2014
JPK
Mesyuarat dan Bengkel Penyelidikan Tindakan Pendidikan Khas dan Pendidikan Pemulihan Luar Bas
12.3.2014
UKokur
BIG FASA 3 AKTIVITI 1: Bengkel Pengucapan Awam - Kesantunan Berbahasa / Kemahiran Mendengar Secara Efektif Dalam Dewan Ibnu Khaldun
12.3.2014
UPA
Mesyuarat/ Bengkel Kerja Inovasi, Pemurnian
Dan Pemantapan Bahan P&P Program PJJ-PPG 2014

KRA1
Hotel Tower Regancy, Ipoh, Perak Sebuah Bas
13.3.2014
JBK
Kem Kaunseling Pelajar PPISMP dan PISMP Pendidikan Bimbingan BTN Balik Pulau, Pulau Pinang Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
13.3.2014
UPA
Mesyuarat/ Bengkel Kerja Inovasi, Pemurnian
Dan Pemantapan Bahan P&P Program PJJ-PPG 2014

KRA1
Hotel Tower Regancy, Ipoh, Perak Sebuah Bas
14.3.2014
JPJK
Lawatan UUM/MSN/ISN/SSBJ Bas
14.3.2014
UKokur
BIG Fasa 5 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 5: Bengkel/ Lawatan Benchmarking Sekolah Cemerlang Dalam Dewan Ibnu Khaldun
15.3.2014
JPJK
Lawatan UUM/MSN/ISN/SSBJ Bas
16.3.2014
JPJK
Lawatan UUM/MSN/ISN/SSBJ Bas
16.3.2014
UKokur
BIG Fasa 2 Aktiviti 2: Aktiviti Kemasyarakatan - Khidmat Pendidikan Kepada Komuniti Dalam Dewan Ibnu Khaldun
17.3.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
17.3.2014
JKS
Kursus Jejak Sumber Sejarah Arkib Negara Cawangan Perak & Muzium Arkeologi, Perak Bas IPDA
17.3.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
17.3.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
18.3.2014
IPG KDA
Kursus Juruaudit Baru MS ISO 9001:2008 IPG K DA bas,alat tulis,dewan
18.3.2014
JM
Kursus Pedagogi Matematik Abad ke-21 Dalam Bilik
18.3.2014
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan Hotel Putra Brasmana, Perlis Bas IPGKDA
18.3.2014
JPM
Penulisan RPH KSSR Dalam Makmal
18.3.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
19.3.2014
IPG KDA
Kursus Juruaudit Baru MS ISO 9001:2008 IPG KDA bas,alat tulis,dewan
19.3.2014
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan Hotel Putra Brasmana, Perlis Bas IPGKDA
19.3.2014
JPK
Amali Terapi Air Luar Dua buah bas
19.3.2014
UKokur
Kejohanan Olahraga Tahunan 2014 Padang & Astaka IPGK DA (Dalam) Sendiri Bas
19.3.2014
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 2 (8 Siri) : Lawatan Benchmarking - Sekolah Cemerlang/ Sekolah Harapan Negara/ Sekolah Inovasi Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar 8 buah Bas
19.3.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
19.3.2014
UPsK
REMAJA CEMERLANG DEWAN ZA\'ABA Peralatan kursus / ceramah dalam dewan
20.3.2014
IPG KDA
Kursus Juruaudit Baru MS ISO 9001:2008 IPG KDA bas,alat tulis,dewan
20.3.2014
JPIM
Bengkel Kecemerlangan Kajian Tindakan Hotel Putra Brasmana, Perlis Bas IPGKDA
20.3.2014
JPK
Amali Terapi Air Luar Dua buah bas
20.3.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
20.3.2014
UKP
Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan IPGKDA dewan
21.3.2014
UKokur
Kursus Sains Sukan Tahap 1 Dalam Dewan Ibnu Khaldun
22.3.2014
UKokur
BIG Fasa 6 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 6- Bengkel/Lawatan Benchmarking Guru Cemerlang Dalam Dewan Ibnu Khaldun
22.3.2014
UKokur
Kursus Sains Sukan Tahap 1 Dalam Dewan Ibnu Khaldun
23.3.2014
UKokur
Kursus Sains Sukan Tahap 1 Dalam Dewan Ibnu Khaldun
24.3.2014
JBK
Ceramah Jati Diri Dewan Zaaba Dewan
24.3.2014
UKokur
Kursus Sains Sukan Tahap 1 Dalam Dewan Ibnu Khaldun
24.3.2014
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2014 KDC BILIK PEPERIKSAAN BILIK KELAS
25.3.2014
UKokur
Kursus Sains Sukan Tahap 1 Dalam Dewan Ibnu Khaldun
25.3.2014
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2014 KDC BILIK PEPERIKSAAN BILIK KELAS
26.3.2014
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2014 KDC BILIK PEPERIKSAAN BILIK KELAS
27.3.2014
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2014 KDC BILIK PEPERIKSAAN BILIK KELAS
27.3.2014
UPS
Kembara Ilmu Petugas Pusat Sumber IPG Bainum & Pusat Sumber Rescum Bas
28.3.2014
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2014 KDC BILIK PEPERIKSAAN BILIK KELAS
29.3.2014
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2014 KDC BILIK PEPERIKSAAN BILIK KELAS
31.3.2014
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
1.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
1.4.2014
UKP
Kursus pengurusan kewangan LUAR BAS
1.4.2014
UKP
Kursus Pengurusan Kewangan PULAZA Pulau Pinang Bas
1.4.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship Hotel Swiss Inn, Sg Petani Bas
1.4.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Amalan Profesional Pensyarah Luar-BTPN P.Pinang bas, alat tulis
2.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
2.4.2014
UKP
Kursus Pengurusan Kewangan PULAZA Pulau Pinang Bas
2.4.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship Hotel Swiss Inn, Sg Petani Bas
2.4.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Amalan Profesional Pensyarah Luar-BTPN P.Pinang bas, alat tulis
3.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 siri 1: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
3.4.2014
UKP
Kursus Pengurusan Kewangan PULAZA Pulau Pinang Bas
3.4.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship Hotel Swiss Inn, Sg Petani Bas
3.4.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Amalan Profesional Pensyarah Luar-BTPN P.Pinang bas, alat tulis
5.4.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Raya Aidul Fitri -
5.4.2014
JM
Kelas Pengkayaan PPG MTE3111 dan MTE3107 Dalam Bilik
6.4.2014
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 2/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
6.4.2014
JM
Lawatan Penanda Aras PBS Matematik Di Sekolah Pedalaman dan LPS Aplikasi ICT dalam P&P Matematik Bersama Guru-guru Matematik SMK Langkawi Luar Bas
6.4.2014
JPIM
Bengkel Jawi / khat-PPG Hotel Grand Continental, Pulau Langkawi Bas IPGKDA
7.4.2014
JHEP
Kursus Kepimpinan JPP luar bas dan alat tulis
7.4.2014
JM
Lawatan Penanda Aras PBS Matematik Di Sekolah Pedalaman dan LPS Aplikasi ICT dalam P&P Matematik Bersama Guru-guru Matematik SMK Langkawi Luar Bas
7.4.2014
JPIM
Bengkel Jawi / khat-PPG Hotel Grand Continental, Pulau Langkawi Bas IPGKDA
7.4.2014
JPK
Amali Terapi Berkuda Luar Dua buah bas
7.4.2014
JSP
Kursus Merancang Perpustakaan Keluarga Luar - Bas
7.4.2014
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 1 Dalam Dewan Ibnu Khaldun
7.4.2014
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 2: Ceramah / Bengkel - Budi Bahasa Guru Dalam Dewan Ibnu Khaldun
7.4.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
7.4.2014
UPP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN INTURA, SUNGAI PETANI, KEDAH Bas, pelalatan ict, juruteknik, alat tulis, pencetak
8.4.2014
JM
Lawatan Penanda Aras PBS Matematik Di Sekolah Pedalaman dan LPS Aplikasi ICT dalam P&P Matematik Bersama Guru-guru Matematik SMK Langkawi Luar Bas
8.4.2014
JPIM
Bengkel Jawi / khat-PPG Hotel Grand Continental, Pulau Langkawi Bas IPGKDA
8.4.2014
JPK
Amali Terapi Berkuda Luar Dua buah bas
8.4.2014
JPM
Kursus Protokol dan Etiket Sosial Luar Kongsi kereta
8.4.2014
JSP
Kursus Merancang Perpustakaan Keluarga Luar - Bas
8.4.2014
UPP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN INTURA, SUNGAI PETANI, KEDAH Bas, pelalatan ict, juruteknik, alat tulis, pencetak
9.4.2014
JPM
Kursus Protokol dan Etiket Sosial Luar Kongsi kereta
9.4.2014
UPP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN INTURA, SUNGAI PETANI, KEDAH Bas, pelalatan ict, juruteknik, alat tulis, pencetak
10.4.2014
JPM
Kursus Protokol dan Etiket Sosial Luar Kongsi kereta
11.4.2014
UKokur
BIG Fasa 4 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 4: Perkhemahan II / Khidmat Masyarakat / Kem Motivasi dan Bimbingan Dalam Dewan Ibnu Khaldun
12.4.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Tahun Baru Cina -
12.4.2014
JM
Kelas Pengkayaan PPG MTE3112 Dan MTE3108 Dalam Bilik
13.4.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 1/2014 Dalam Dilaksanakan pada 13 April 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
13.4.2014
IPG KDA
Mesyuarat Akaun Amanah 1/2014 Dalam Dilaksanakan pada 13 April 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
13.4.2014
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pusat Kokurikulum Negeri ,Pulau Pangkor,Perak Bas
13.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 2 (4 siri): Aktiviti Kemasyarakatan - Khidmat Kepada Komuniti Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
13.4.2014
UPA
Program Pengantarabangsaan: Minda Global Pendidik

KRA5
Institusi Pendidikan di Brunei/Indonesia atau IPG Kampus Darulaman 1 bas
14.4.2014
JHEP
BENGKEL AKTA 174 dalam bilik& alat tulis
14.4.2014
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pusat Kokurikulum Negeri ,Pulau Pangkor,Perak Bas
14.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
14.4.2014
ULDP
KURSUS PENGURUSAN PRESTASI IAB UTARA PERALATAN
14.4.2014
UPA
Program Pengantarabangsaan: Minda Global Pendidik

KRA5
Institusi Pendidikan di Brunei/Indonesia atau IPG Kampus Darulaman 1 bas
15.4.2014
JHEP
BENGKEL AKTA 174 dalam bilik& alat tulis
15.4.2014
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pusat Kokurikulum Negeri ,Pulau Pangkor,Perak Bas
15.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
15.4.2014
UKP
Kursus Kerjaya dan Ibadah BTPN Pulau Pinang Bas
15.4.2014
ULDP
KURSUS PENGURUSAN PRESTASI IAB UTARA PERALATAN
15.4.2014
UPA
Program Pengantarabangsaan: Minda Global Pendidik

KRA5
Institusi Pendidikan di Brunei/Indonesia atau IPG Kampus Darulaman 1 bas
16.4.2014
JB
Theatre in English I (Proforma sem 5) Dalam IPG Kampus Dewan Besar
16.4.2014
JB
Theatre In English (proforma) Dewan Besar IPGKDA Dewan besar/peralatan
16.4.2014
JHEP
BENGKEL AKTA 174 dalam bilik& alat tulis
16.4.2014
JPK
Bengjel TMK Dalam Pendidikan Dalam Bilik Komputer IPG KDA
16.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
16.4.2014
UKP
Kursus Kerjaya dan Ibadah BTPN Pulau Pinang Bas
16.4.2014
ULDP
KURSUS PENGURUSAN PRESTASI IAB UTARA PERALATAN
17.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2 : Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
17.4.2014
UKP
Kursus Kerjaya dan Ibadah BTPN Pulau Pinang Bas
19.4.2014
JM
Kelas Pengkayaan PGG MTE3111 dan MTE3107 Dalam Bilik
19.4.2014
UKokur
BIG Fasa 2 & 3 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 2 & 3 : Ceramah/ Bengkel/ aktiviti Kemasyarakatan Dalam Dewan Ibnu Khaldun
20.4.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 4/2014 Dalam Dilaksanakan pada 7 Mei 2014 di Langkawi Bilik Mesyuarat Cempaka
20.4.2014
UPA
Kursus Persediaan Diri Ke Arah Pengijazahan Guru
Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Semester 2 Ambilan Jun 2013

KRA KRA1 DAN KRA2
Bilik Bestari3 LCD
21.4.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
21.4.2014
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1 Luar Kongsi kereta
21.4.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
22.4.2014
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi Hotel Baron Langkawi, Kedah Bas, alatan tulis
22.4.2014
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1 Luar Kongsi kereta
22.4.2014
JTMK
Kursus Kesedaran Keselamatan Siber IPG Kampus Darulaman Bilik Bestari 3
23.4.2014
JHEP
KURSUS JATI DIRI luar bas dan alat tulis
23.4.2014
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi Hotel Baron Langkawi, Kedah Bas, alatan tulis
23.4.2014
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1 Luar Kongsi kereta
24.4.2014
JHEP
KURSUS JATI DIRI luar bas dan alat tulis
24.4.2014
JIP
Sukaneka Murid Prasekolah Padang IPDA Kayu hoki dan alat sukan
24.4.2014
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi Hotel Baron Langkawi, Kedah Bas, alatan tulis
24.4.2014
JPM
Penulisan Akademik dan Katian Tindakan untuk penyelia dan pelajar PPG BM Kohort 1 Luar Kongsi kereta
25.4.2014
JHEP
KURSUS JATI DIRI luar bas dan alat tulis
26.4.2014
JHEP
KURSUS JATI DIRI luar bas dan alat tulis
26.4.2014
JM
Kelas Pengkayaan MTE3112 dan MTE3108 Dalam Bilik
27.4.2014
UKokur
Karnival Permainan 2014 Gelanggang Permainan IPGK DA Peralatan sukan
27.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
28.4.2014
JIP
Learning in digital age: Rethinking our pedagogies Dalam IPDA makmal komputer, alat tulis, LCD
28.4.2014
UKokur
Karnival Permainan 2014 Gelanggang Permainan IPGK DA Peralatan sukan
28.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
28.4.2014
UPA
Bengkel Pendedahan Penyelidikan
Tindakan PJJ-PPG M3
Hotel Brasmana Kuala Perlis 2 buah bas
28.4.2014
UPsK
PROGRAM LATIHAN TRANSFORMASI NEGARA (1) Dewan Za Peralatan kursus / cemarah di dalam dewan.
29.4.2014
UKokur
Karnival Permainan 2014 Gelanggang Permainan IPGK DA Peralatan sukan
29.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
29.4.2014
UPA
Bengkel Pendedahan Penyelidikan
Tindakan PJJ-PPG M3
Hotel Brasmana Kuala Perlis 2 buah bas
30.4.2014
JPM
Pameran Literasi Bahasa Melayu Dalam Foyer Pusat Sumber
30.4.2014
UKokur
Karnival Permainan 2014 Gelanggang Permainan IPGK DA Peralatan sukan
30.4.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 3: Pembangunan Jati Diri - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
30.4.2014
UPA
Bengkel Pendedahan Penyelidikan
Tindakan PJJ-PPG M3
Hotel Brasmana Kuala Perlis 2 buah bas
2.5.2014
UKokur
Ekspedisi Pulau Tasik Beris, Beris, Kedah (Luar) Bas
3.5.2014
JB
Choral Speaking Competition Dalam IPG Kampus Dewan Zaaba
3.5.2014
JB
Choral Speaking Competition Dewan Zaaba Dewan
3.5.2014
UKokur
Ekspedisi Pulau Tasik Beris, Beris, Kedah (Luar) Bas
4.5.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 5/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
5.5.2014
JB
English Language Camp 2014 Dalam IPG Kampus Bilik-bilik seminar d pusat sumber IPGK Darulaman
5.5.2014
JB
English Language Camp 2014 IPGKDA peralatan aktiviti
5.5.2014
JPIPK
Bengkel Penyelidikan Dan Inovasi PULAZA/Park Avenue, SP 1 bas, 2 kereta
5.5.2014
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 1 : Bengkel Pengurusan Pendidikan - Guru dan Perundangan Dalam Dewan Ibnu Khaldun
5.5.2014
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 3: Etiket Sosial dan Protokol - Table Manner Dalam Dewan Ibnu Khaldun dan Kantin Asrama
5.5.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
5.5.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
6.5.2014
JPM
Bina Bahan Pembelajaran Berasaskan TMK Luar Kongsi kereta
6.5.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
6.5.2014
UKP
Kursus Protokol dan Etiket Sosial BTPN Pulau Pinang Bas
6.5.2014
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 2/2014 Regency Jerai Hill Resort, Kedah Bas
7.5.2014
JHEP
PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN DALAM DEWAN ZAABA & ALAT TULIS
7.5.2014
JIP
Lawatan Ilmiah ke Pusat Equastrian Pusat Equastrian Darulaman Bas
7.5.2014
JPM
Bina Bahan Pembelajaran Berasaskan TMK Luar Kongsi kereta
7.5.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
7.5.2014
UKP
Kursus Protokol dan Etiket Sosial BTPN Pulau Pinang Bas
7.5.2014
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 2/2014 Regency Jerai Hill Resort, Kedah Bas
8.5.2014
JPM
Bina Bahan Pembelajaran Berasaskan TMK Luar Kongsi kereta
8.5.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
8.5.2014
UKP
Kursus Protokol dan Etiket Sosial BTPN Pulau Pinang Bas
8.5.2014
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 2/2014 Regency Jerai Hill Resort, Kedah Bas
10.5.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Raya Aidul Fitri -
10.5.2014
JPIM
Projek Bakti Murni Rumah Kanak-kanak Istimewa, Pulau Pinang Bas IPGKDA
12.5.2014
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Ping Pong IPGKDA (Dalam) Dewan Sri Banai
12.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
13.5.2014
UPA
Mesyuarat Practical Reasoning

KRA5

Hotel Langkasuka, Langkawi 1 bas
13.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
14.5.2014
JHEP
PROGRAM PENCEGAHAN DADAH DALAM DEWAN ZAABA & ALAT TULIS
14.5.2014
UPA
Mesyuarat Practical Reasoning

KRA5

Hotel Langkasuka, Langkawi 1 bas
14.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
15.5.2014
UPA
Mesyuarat Practical Reasoning

KRA5

Hotel Langkasuka, Langkawi 1 bas
15.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
16.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
17.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
18.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
19.5.2014
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Perancangan Tahunan 1/2014 Luar Insitut Tadbiran Awam Utara (INTAN UTARA)
19.5.2014
UKokur
BIG Fasa 2 : Aktiviti Kemasyarakatan - Guru dan Masyarakat Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
19.5.2014
ULDP
BENGKEL PEMINDAHAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA PENULISAN ILMIAH IAB UTARA PERALATAN
19.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
20.5.2014
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Perancangan Tahunan 1/2014 Luar Insitut Tadbiran Awam Utara (INTAN UTARA)
20.5.2014
JHEP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN MENTOR dalam bilik dan alat tulis
20.5.2014
ULDP
BENGKEL PEMINDAHAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA PENULISAN ILMIAH IAB UTARA PERALATAN
20.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
21.5.2014
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Perancangan Tahunan 1/2014 Luar Insitut Tadbiran Awam Utara (INTAN UTARA)
21.5.2014
JHEP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN MENTOR dalam bilik dan alat tulis
21.5.2014
ULDP
BENGKEL PEMINDAHAN HASIL PENYELIDIKAN KEPADA PENULISAN ILMIAH IAB UTARA PERALATAN
21.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
22.5.2014
JHEP
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN MENTOR dalam bilik dan alat tulis
22.5.2014
UKokur
Kursus Kopral/Lans Kopral Sek. Rendah (PPD K. Pasu & Kota Setar) Kem Sri Banai, IPDK DA Dewan Sri Banai
22.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
23.5.2014
UKokur
Kursus Kopral/Lans Kopral Sek. Rendah (PPD K. Pasu & Kota Setar) Kem Sri Banai, IPDK DA Dewan Sri Banai
23.5.2014
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2014 Program Sepenuh Masa & PPG BILIK KELAS BILIK KELAS
24.5.2014
UKokur
Kursus Kopral/Lans Kopral Sek. Rendah (PPD K. Pasu & Kota Setar) Kem Sri Banai, IPDK DA Dewan Sri Banai
26.5.2014
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Bola Tampar IPGKDA (Dalam) Gelanggang Bola Tampar
2.6.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
2.6.2014
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
3.6.2014
IPG KDA
Mesyuarat Khas Akaun Amanah Dalam Dilaksanakan pada 3 Jun 2014 Bilik Mesyuarat Cempaka
3.6.2014
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
4.6.2014
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
5.6.2014
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
6.6.2014
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
9.6.2014
UKokur
BIG Fasa 2 : Ceramah - Pembinaan Insan Guru Seimbang Dalam Dewan Ibnu Khaldun
10.6.2014
UPS
Kursus Pemantapan Pengurusan Pusat Sumber Akademi Koreksional Malaysia (ICAM), Pulau Langkawi Makmal Komputer / Penginapan / Bas
11.6.2014
UPS
Kursus Pemantapan Pengurusan Pusat Sumber Makmal Komputer / Penginapan / Bas
12.6.2014
UPS
Kursus Pemantapan Pengurusan Pusat Sumber Makmal Komputer / Penginapan / Bas
16.6.2014
IPG KDA
Perjumpaan Staf Akademik 2/2014 Dalam Dewan Zaaba
16.6.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
18.6.2014
JHEP
KARNIVAL DESTINASI SISWA 2014
Pelancaran KDS 2.0
Busana Muslimah
Pertandingan Movie
dalam dewan & alat tulis
22.6.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 6/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
22.6.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Keutuhan Pengurusan 2/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
23.6.2014
JHEP
KARNIVAL DESTINASI SISWA 2014
Hari Terbuka Asrama
dalam alat tulis
23.6.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
23.6.2014
JHEP
Minggu Pengurusan & Pendaftaran Pelajar Baharu PPISMP Jun 2014 dalam Dewan Besar
23.6.2014
JPM
Penulisan Kreatif (Cerpen) Luar Kongsi kereta
23.6.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih BIG 2014
Pusat Kokurikulum Kedah (Luar) Bas
23.6.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1: Bengkel - Pengucapan Awam Dalam Dewan Ibnu Khaldun
23.6.2014
UPsK
PROGRAM LATIHAN TRANSFORMASI NEGARA (2) Dewan Za Peralatan kursus / ceramah di dalam dewan.
24.6.2014
JHEP
Minggu Pengurusan & Pendaftaran Pelajar Baharu PPISMP Jun 2014 dalam Dewan Besar
24.6.2014
JHEP
KARNIVAL DESTINASI SISWA
Hari Usahawan
Hari Kanak-Kanak Istimewa
Princess Day \"Cinta vs Cita-cita
dalam dewan & alat tulis
24.6.2014
JPM
Penulisan Kreatif (Cerpen) Luar Kongsi kereta
24.6.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih BIG 2014
Pusat Kokurikulum Kedah (Luar) Bas
24.6.2014
UPA
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Hotel Grand Continental Langkawi Sebuah bas
24.6.2014
UPsK
HALA TUJU KERJAYA Dewan Za\'aba Peralatan kursus / ceramah di dalam dewan.
25.6.2014
JHEP
Minggu Pengurusan & Pendaftaran Pelajar Baharu PPISMP Jun 2014 dalam Dewan Besar
25.6.2014
JPM
Penulisan Kreatif (Cerpen) Luar Kongsi kereta
25.6.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih BIG 2014
Pusat Kokurikulum Kedah (Luar) Bas
25.6.2014
UPA
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Hotel Grand Continental Langkawi Sebuah bas
26.6.2014
JHEP
Minggu Pengurusan & Pendaftaran Pelajar Baharu PPISMP Jun 2014 dalam Dewan Besar
26.6.2014
UKokur
Kursus Pemantapan Jurulatih BIG 2014
Pusat Kokurikulum Kedah (Luar) Bas
26.6.2014
UPA
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah Hotel Grand Continental Langkawi Sebuah bas
28.6.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Raya Aidul Fitri -
6.7.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 2/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
6.7.2014
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 3/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
7.7.2014
IPG KDA
Audit Dalaman Bil2/2014 IPG KDA Bilik Senat , Dewan Za\'aba, Makan &Minum
7.7.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
7.7.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
8.7.2014
IPG KDA
Audit Dalaman Bil 2/2014 IPG KDA Bilik Senat , Dewan Za\'aba, Makan &Minum
8.7.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
8.7.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN / KHAS JULAI 2014 Program Sepenuh Masa, PPG & KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
9.7.2014
IPG KDA
Audit Dalaman Bil.2/2014 IPG KDA bas,alat tulis,dewan
9.7.2014
JS
Bengkel Pemantapan Penulisan Ilmiah Luar-Pusat Islam UUM Sewa Tempat
9.7.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
9.7.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN / KHAS JULAI 2014 Program Sepenuh Masa, PPG & KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
10.7.2014
UKokur
BIG Fasa 1: Perkhemahan 4 Hari 3 Malam Luar - Pusat Kokurikulum Kedah Bas
10.7.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN / KHAS JULAI 2014 Program Sepenuh Masa, PPG & KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
11.7.2014
JB
Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran Membaca Dewan Besar IPGKDA Dewan Besar
11.7.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN / KHAS JULAI 2014 Program Sepenuh Masa, PPG & KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
12.7.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN / KHAS JULAI 2014 Program Sepenuh Masa, PPG & KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
13.7.2014
IPG KDA
Mesyuarat Pembangunan Infrastruktur 2/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
13.7.2014
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN / KHAS JULAI 2014 Program Sepenuh Masa, PPG & KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
14.7.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
14.7.2014
UKokur
Bengkel PBS IPGKDA Makmal Komputer
21.7.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
22.7.2014
JTMK
Bengkel Perkomputeran Awanan IPG Kampus Darulaman Bilik Bestari 3
22.7.2014
UPP
Kursus Pengurusan Operasi Unit Peperiksaan dan Penilaian dalam LCD
23.7.2014
UPP
Kursus Pengurusan Operasi Unit Peperiksaan dan Penilaian dalam LCD
24.7.2014
UPP
Kursus Pengurusan Operasi Unit Peperiksaan dan Penilaian dalam LCD
3.8.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 7/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
4.8.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
5.8.2014
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling) Teluk Nipah, Pantai Merdeka. Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
5.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Talk Show \"Pelajar Corot \" Ustzh. Siti Khadijah
dalam dewan & alat tulis
5.8.2014
JPIPK
Pengeditan Jurnal 2013 dan Kursus Penerbitan Hotel Flemingo, Taiping Bas, alatan tulis
5.8.2014
JPM
Usrah Bahasa Dalam Makmal
6.8.2014
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling) Teluk Nipah, Pantai Merdeka. Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
6.8.2014
JPIM
SEMINAR FIQH TAHARAH IPGKDA DEWAN
6.8.2014
JPIPK
Pengeditan Jurnal 2013 dan Kursus Penerbitan Hotel Flemingo, Taiping Bas, alatan tulis
7.8.2014
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling) Teluk Nipah, Pantai Merdeka. Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
7.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Cinta Rasul Tolak Syiah
dalam dewan & alat tulis
7.8.2014
JPIPK
Pengeditan Jurnal 2013 dan Kursus Penerbitan Hotel Flemingo, Taiping Bas, alatan tulis
7.8.2014
UPrak
Bicara Amalan Profesional & Refleksi Praktikum PISMP Fasa 2 Dewan Ibnu Khaldun Dewan
8.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Explorace Kembara Pulau Bersama Kementerian Pelancongan
luar bas & alat tulis
8.8.2014
UKokur
BIG Fasa 5 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 5 - Bengkel / Lawatan Benchmarking Sekolah Cemerlang Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
9.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Explorace Kembara Pulau Bersama Kementerian Pelancongan
luar bas & alat tulis
9.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa
Konvoi Bersama - Gelendangan/ Anak Yatim / Program Amal
luar bas & alat tulis
11.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kami Guru Sihat - Ironman (biggest loser) / Balance diet
dalam dewan & alat tulis
11.8.2014
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Hoki IPGKDA (Dalam) Padang Hoki
12.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kami Guru Sihat - Ironman (biggest loser) / Balance diet
dalam dewan & alat tulis
13.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kami Guru Sihat - Ironman (biggest loser) / Balance diet
dalam dewan & alat tulis
13.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Malam Kesenian bersama SMK Ahmad Tajuddin / Sultanah Asma
luar bas & alat tulis
14.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kami Guru Sihat - Ironman (biggest loser) / Balance diet
dalam dewan & alat tulis
14.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Lantunan Marhabah
dalam dewan & alat tulis
15.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Paintball Game
dalam padang & alat tulis / alatan sukan
16.8.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Deepavali -
16.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kursus Kahwin
dalam bilik & alat tulis
16.8.2014
UKokur
BIG Fasa 6 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 6 : Bengkel / Lawatan Benchmarking Guru Cemerlang Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
17.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kursus Kahwin
dalam bilik & alat tulis
18.8.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
18.8.2014
JIP
Bengkel Pemantapan PdP Melalui Komuniti Pembelajaran Profesional PLGDP Sungai Buloh, Hutan Melintang, Perak. bas,alat tulis,dewan
18.8.2014
UKokur
BIG Fasa 2 : Aktiviti Kemasyarakatan - Khidmat Kemasyarakatan Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
18.8.2014
UKokur
BIG Fasa 4 Aktiviti 2 : Perkhemahan II - Kembara Sosial dan Khidmat Masyarakat Luar - Kg Sedim Bas
18.8.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGYNAN STAF DALAM DEWAN
18.8.2014
UPP
PEPERIKSAAN OGOS 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
19.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Interfek Dialog
dalam dewan & alat tulis
19.8.2014
JIP
Bengkel Pemantapan PdP Melalui Komuniti Pembelajaran Profesional PLGDP Sungai Buloh, Hutan Melintang, Perak. bas,alat tulis,dewan
19.8.2014
JM
Kursus Penggunaan Sempua Dalam P&P Matematik Dalam Bilik
19.8.2014
JPM
Penulisan Kreatif (Cerpen & Drama) Telltrac, Kampus Dato\' Razali Kuala Terengganu Kongsi kereta
19.8.2014
UKokur
BIG Fasa 4 Aktiviti 2 : Perkhemahan II - Kembara Sosial dan Khidmat Masyarakat Luar - Kg Sedim Bas
19.8.2014
UPP
PEPERIKSAAN OGOS 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
20.8.2014
JIP
Bengkel Pemantapan PdP Melalui Komuniti Pembelajaran Profesional PLGDP Sungai Buloh, Hutan Melintang, Perak. bas,alat tulis,dewan
20.8.2014
JKS
Kursus Teori Muzik dan Teknik Vokal Dalam PdP Bilik Darjah Hotel Regency Gunung Jerai, Kedah Bas IPDA
20.8.2014
JPM
Penulisan Kreatif (Cerpen & Drama) Telltrac, Kampus Dato\' Razali Kuala Terengganu Kongsi kereta
20.8.2014
UKokur
BIG Fasa 4 Aktiviti 2 : Perkhemahan II - Kembara Sosial dan Khidmat Masyarakat Luar - Kg Sedim Bas
20.8.2014
UPP
PEPERIKSAAN OGOS 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
20.8.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Guru Pembimbing Emerald Puteri, Sg Petani Bas
21.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kem Bersama Ustaz Elyas
dalam dewan & alat tulis
21.8.2014
JKS
Kursus Teori Muzik dan Teknik Vokal Dalam PdP Bilik Darjah Hotel Regency Gunung Jerai, Kedah Bas IPDA
21.8.2014
JPM
Penulisan Kreatif (Cerpen & Drama) Telltrac, Kampus Dato\' Razali Kuala Terengganu Kongsi kereta
21.8.2014
UPP
PEPERIKSAAN OGOS 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
21.8.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Guru Pembimbing Emerald Puteri, Sg Petani Bas
22.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kem Bersama Ustaz Elyas
dalam dewan & alat tulis
22.8.2014
JKS
Kursus Teori Muzik dan Teknik Vokal Dalam PdP Bilik Darjah Hotel Regency Gunung Jerai, Kedah Bas IPDA
22.8.2014
UPP
PEPERIKSAAN OGOS 2014 KDC BILIK KELAS BILIK KELAS
22.8.2014
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Guru Pembimbing Emerald Puteri, Sg Petani Bas
23.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Kem Bersama Ustaz Elyas
dalam dewan & alat tulis
24.8.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Keutuhan Pengurusan 3/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
25.8.2014
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Bola Baling IPGKDA (Dalam) Gelanggang Bola Baling
26.8.2014
JBK
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah (Terapi Kanak-Kanak) Hotel Baron, Pulau Langkawi Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
26.8.2014
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan & Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar luar bas dan alat tulis
27.8.2014
JBK
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah (Terapi Kanak-Kanak) Hotel Baron, Pulau Langkawi Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
27.8.2014
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan & Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar luar bas dan alat tulis
27.8.2014
JKS
Kembara Sejarah Gua Tempurung, Perak darul Ridzuan Bas IPDA
28.8.2014
JBK
Kursus Peningkatan Profesionalisme Pensyarah (Terapi Kanak-Kanak) Hotel Baron, Pulau Langkawi Alat tulis, Bahan Kursus,Bas
28.8.2014
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan & Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar luar bas dan alat tulis
28.8.2014
JHEP
Karnival Destinasi Siswa 2014
Forum Bersama Hilal Asraf / Mat Luhfi
dalam dewan & alat tulis
28.8.2014
JIP
Pertandingan Mewarna Hari Merdeka IPDA kertas dan pensel warna dan hadiah
1.9.2014
JKS
Kursus Catan Cat Air(Water Colour) IPG Kampus Darulaman Makan
1.9.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
2.9.2014
UKokur
Fasa 6 Aktiviti 1: Bengkel Guru Inovatif Dalam Dewan Ibnu Khaldun
2.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
2.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
2.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
3.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
3.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
3.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
4.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
4.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Baling Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
4.9.2014
UPA
Hari Terbuka PISMP

KRA1
IPG Kampus Darulaman Bilik dan Dewan
4.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
4.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
4.9.2014
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN Bilik Mesyuarat Orkid, Unit Peperiksaan dan Penilaian Bilik Mesyuarat Orkid, alat tulis
5.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
5.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Baling Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
5.9.2014
UKokur
BIG Fasa 4 PPG: Taklimat Pro Forma Fasa 4 : Perkhemahan II / Khidmat Masyarakat / Kem Motivasi dan Bimbingan Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
5.9.2014
UPA
Hari Terbuka PISMP

KRA1
IPG Kampus Darulaman Bilik dan Dewan
6.9.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Deepavali -
6.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
6.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Baling Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
7.9.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 8/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
7.9.2014
JPK
Amali PDK Luar Tiada
7.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
7.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Baling Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
8.9.2014
JPK
Amali PDK Luar Tiada
8.9.2014
UKokur
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (4H3M) PUSAT KOKURIKULUM KEDAH BAS
9.9.2014
JB
Malam Kebudayaan Dalam IPG Kampus Dewan Besar
9.9.2014
JB
Malam Kebudayaan Dewan Besar IPGKDA Dewan
9.9.2014
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Dalam Bilik
9.9.2014
JPIM
KURSUS PEDAGOGI CEMERLANG PENDIDIKAN ISLAM (KSSR) IPGKDA DEWAN
9.9.2014
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pusat Kokurikulum Negeri ,Pulau Pangkor,Perak Bas
9.9.2014
JPK
Amali PDK Luar Tiada
9.9.2014
UKokur
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (4H3M) PUSAT KOKURIKULUM KEDAH BAS
10.9.2014
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pusat Kokurikulum Negeri ,Pulau Pangkor,Perak Bas
10.9.2014
JPK
Amali PDK Luar Tiada
10.9.2014
UKokur
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (4H3M) PUSAT KOKURIKULUM KEDAH BAS
11.9.2014
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pusat Kokurikulum Negeri ,Pulau Pangkor,Perak Bas
11.9.2014
JPK
Amali PDK Luar Tiada
11.9.2014
UKokur
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM (4H3M) PUSAT KOKURIKULUM KEDAH BAS
15.9.2014
UPS
Kursus Lanjutan Pemeliharaan Rekod Arkib Negara Malaysia, Cawangan Kedah/Perlis Makmal Penjilidan / Bas
16.9.2014
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 2: Aktiviti Kemasyarakatan Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
16.9.2014
UPS
Kursus Lanjutan Pemeliharaan Rekod Arkib Negara Malaysia, Cawangan Kedah/Perlis Makmal Penjilidan / Bas
17.9.2014
UPS
Kursus Lanjutan Pemeliharaan Rekod Arkib Negara Malaysia, Cawangan Kedah/Perlis Makmal Penjilidan / Bas
18.9.2014
UPS
Kursus Lanjutan Pemeliharaan Rekod Arkib Negara Malaysia, Cawangan Kedah/Perlis Makmal Penjilidan / Bas
19.9.2014
UKokur
Ekspedisi Gunung Jerai Gunung Jerai, Gurun, Kedah Bas
20.9.2014
UKokur
Ekspedisi Gunung Jerai Gunung Jerai, Gurun, Kedah Bas
21.9.2014
JB
Ceramah Dengmi Dalam IPG Kampus Dewan Zaaba
21.9.2014
JB
Ceramah Dengmi Dewan Zaaba Dewan/ bahan-bahan cetak
21.9.2014
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam Tiada
22.9.2014
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam Tiada
22.9.2014
UKokur
BIG Fasa 6 Aktiviti 2: Lawatan Benchmarking - Interaksi Profesional Guru Cemerlang Luar - Daerah Kubang Pasu dan Kota Setar Bas
22.9.2014
ULDP
BENGKEL KERJA PEMANTAPAN KOMUNIKASI STRATEGIK DALAM DEWAN
23.9.2014
JB
Theatre in English (proforma) Dalam IPG Kampus Dewan Besar
23.9.2014
JHEP
Kursus Pemantapan Pengurusan Mentor Fasa 2 luar bas dan alat tulis
23.9.2014
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam Tiada
23.9.2014
JPM
Ms Words Dalam Penulisan Berkualiti Luar Kongsi kereta
24.9.2014
JHEP
Kursus Pemantapan Pengurusan Mentor Fasa 2 luar bas dan alat tulis
24.9.2014
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam Tiada
24.9.2014
JPM
Ms Words Dalam Penulisan Berkualiti Luar Kongsi kereta
25.9.2014
JHEP
Kursus Pemantapan Pengurusan Mentor Fasa 2 luar bas dan alat tulis
25.9.2014
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam Tiada
25.9.2014
JPM
Ms Words Dalam Penulisan Berkualiti Luar Kongsi kereta
25.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1 Peringkat Kebangsaan IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
25.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan TenisTahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
25.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Ping Pong Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
26.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1 Peringkat Kebangsaan IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
26.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan TenisTahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
26.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Ping Pong Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
27.9.2014
IPG KDA
Kuliah Ganti Hari Deepavali -
27.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1 Peringkat Kebangsaan IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
27.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan TenisTahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
27.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Ping Pong Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
28.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Bola Tampar Tahap 1 Peringkat Kebangsaan IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
28.9.2014
UKokur
Kursus Kejurulatihan Ping Pong Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
6.10.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
7.10.2014
JPM
Karnival Bahasa Melayu Dalam Dewan Ibnu Khaldun, Foyer Pusat Sumber
8.10.2014
JPM
Pameran Literasi Bahasa Melayu Dalam Foyer Pusat Sumber
12.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 4/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
12.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 4/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
12.10.2014
UKokur
Minggu KoKurikulum dan Malam Anugerah Anjung Budi 2014 Dalam Dewan, Bas, Kanopi, PA Sistem
13.10.2014
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dalam Dewan Besar
13.10.2014
UKokur
Minggu KoKurikulum dan Malam Anugerah Anjung Budi 2014 Dalam Dewan, Bas, Kanopi, PA Sistem
14.10.2014
UKokur
Minggu KoKurikulum dan Malam Anugerah Anjung Budi 2014 Dalam Dewan, Bas, Kanopi, PA Sistem
14.10.2014
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 1/2015 De Baron Resort, Langkawi Bas
15.10.2014
UKokur
Minggu KoKurikulum dan Malam Anugerah Anjung Budi 2014 Dalam Dewan, Bas, Kanopi, PA Sistem
15.10.2014
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 1/2015 De Baron Resort, Langkawi Bas
16.10.2014
JIP
Hari Graduasi Murid Prasekolah IPDA hadiah dan sijil
16.10.2014
UKokur
Minggu KoKurikulum dan Malam Anugerah Anjung Budi 2014 Dalam Dewan, Bas, Kanopi, PA Sistem
16.10.2014
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 1/2015 De Baron Resort, Langkawi Bas
19.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 3/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
19.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat Akaun Amanah 2/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
20.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian 2/2014 dan Perancangan Tahunan 2015 Luar Insitut Tadbiran Awam Utara (INTAN UTARA)
20.10.2014
ULDP
LATIHAN PEMBANGUNAN STAF DALAM DEWAN
21.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian 2/2014 dan Perancangan Tahunan 2015 Luar Insitut Tadbiran Awam Utara (INTAN UTARA)
21.10.2014
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2014 dan Bengkel Penerbitan kademi JPJ, Langkawi / Grand Continental,Langkawi 1 bas, 2 kereta
21.10.2014
JPIPK
Bengkel Penyelidikan Dan Inovasi PULAZA)/ Park Avenue, SP 1 bas, 2 kereta
21.10.2014
JPIPK
Bengkel Penyelidikan Dan Inovasi PULAZA)/ Park Avenue, SP 1 bas, 2 kereta
22.10.2014
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian 2/2014 dan Perancangan Tahunan 2015 Luar Insitut Tadbiran Awam Utara (INTAN UTARA)
27.10.2014
JB
Seminar \"Research and Innovation English Language Teaching\" (RINELTS) 2014 Dalam IPG Kampus Dewan Zaaba
27.10.2014
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Tenis IPGKDA (Dalam) Gelanggang Tenis
28.10.2014
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara Hotel Tabung Haji Alor Setar, Kedah Bas, alatan tulis
29.10.2014
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara Hotel Tabung Haji Alor Setar, Kedah Bas, alatan tulis
30.10.2014
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara Hotel Tabung Haji Alor Setar, Kedah Bas, alatan tulis
2.11.2014
IPG KDA
Mesyuarat JK Keutuhan Pengurusan 4/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
3.11.2014
UPA
Mesyuarat Kolaborasi Pintar Penyelarasan Penyediaan Dokumen MQA PJJ-PPG BPG KPM dgn IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak)

KRA 5
IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak) 1 bas
4.11.2014
UPA
Mesyuarat Kolaborasi Pintar Penyelarasan Penyediaan Dokumen MQA PJJ-PPG BPG KPM dgn IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak)

KRA 5
IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak) 1 bas
5.11.2014
UPA
Mesyuarat Kolaborasi Pintar Penyelarasan Penyediaan Dokumen MQA PJJ-PPG BPG KPM dgn IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak)

KRA 5
IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak) 1 bas
6.11.2014
UPA
Mesyuarat Kolaborasi Pintar Penyelarasan Penyediaan Dokumen MQA PJJ-PPG BPG KPM dgn IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak)

KRA 5
IPG K Gaya (Sabah) @ IPG KTAR (Sarawak) 1 bas
9.11.2014
IPG KDA
Mesyuarat Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Kali 9/2014 Dalam Bilik Mesyuarat Cempaka
15.12.2014
UPP
PEPERIKSAAN DISEMBER 2014 KDC Bilik Kelas Bilik Kelas
16.12.2014
UPP
PEPERIKSAAN DISEMBER 2014 KDC Bilik Kelas Bilik Kelas
17.12.2014
UPP
PEPERIKSAAN DISEMBER 2014 KDC Bilik Kelas Bilik Kelas
18.12.2014
UPP
PEPERIKSAAN DISEMBER 2014 KDC Bilik Kelas Bilik Kelas
19.12.2014
UPP
PEPERIKSAAN DISEMBER 2014 KDC Bilik Kelas Bilik Kelas
1.1.2013
IPG KDA
Mula Persekolahan -
1.1.2013
JHEP
Minggu Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu PISMP Jan. 2013 dewan besar dewan & peralatan PA sistem
1.1.2013
ULDP
Perjumpaan Staf Akademik Dalam Tambahan Dewan Ibn Khaldun
2.1.2013
IPG KDA
Mesyuarat JK Pensyarah Cemerlang 1/2012 Dalam Tambahan Bilik Gerakan IPDA
2.1.2013
IPG KDA
Mesyuarat JKPAK 1/2012 Dalam Tambahan Bilik Mesyuarat Cempaka
2.1.2013
JHEP
Minggu Pendaftaran dan Pengurusan Pelajar Baharu PISMP Jan. 2013 dewan besar dewan & peralatan PA sistem
6.1.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Dalam -
6.1.2013
JPIPK
Mesyuarat Kajian Tindakan IPG Kampus Darulaman LCD, Alat Tuis
7.1.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar Dewan Besar Dilaksanakan pada 1 Jan 2013 PA Sistem & Dewan
7.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3, Siri 1 - Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Ditunda ke 21-23 Jan 2013 Bas
8.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3, Siri 1 - Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Ditunda ke 21-23 Jan 2013 Bas
9.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3, Siri 1 - Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Ditunda ke 21-23 Jan 2013 Bas
10.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3, Siri 1 - Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Ditunda ke 21-23 Jan 2013 Bas
12.1.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
14.1.2013
JM
Pendedahan KSSR Kepada Pelajar PISMP Ambilan Jan 2010 Dalam Dewan
14.1.2013
JPM
BENGKEL KERJA PEMANTAPAN PRAKTIKUM BILIK SERBAGUNA 1, PSI KERTAS A4, LCD PROJEKTOR, BILIK SERBAGUNA 1
14.1.2013
JPM
BENGKEL KERJA PEMANTAPAN PRAKTIKUM BILIK SERBAGUNA 1, PSI KERTAS A4, LCD PROJEKTOR, BILIK SERBAGUNA 1
14.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2- Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Bas
15.1.2013
JPK
Kursus KSSR Pendidikan Khas Dewan Zaaba Dewan Zaaba
15.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2- Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Bas
15.1.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
15.1.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN JANUARI 2013 DALAM DEWAN
16.1.2013
JPIM
Sambutan Maulidul Rasul Dewan Besar/ Masjid An-Nur P.A. Sistem, LCD
16.1.2013
JPK
Kursus Pemulihan LINUS Dewan Zaaba Dewan Zaaba
16.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2- Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Bas
16.1.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN JANUARI 2013 DALAM DEWAN
17.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Siri 2- Pembangunan Jati Diri Luar - Kem Tok Sakah, Teluk Senangin, Lumut, Perak Bas
17.1.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN JANUARI 2013 DALAM DEWAN
19.1.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
21.1.2013
JHEP
Mahabbah Night Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
21.1.2013
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Permainan Bola Keranjang Gelanggang Bola Kernajang IPG KDA -
21.1.2013
UPA
Pedagogi dalam KSSR IPDA Dewan IBnu Khaldum/cenderamata/alat /PA sistem/LCD
22.1.2013
JHEP
Kursus Keselamatan Jalan Raya Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
22.1.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 1 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
26.1.2013
UKokur
BIG Fasa 2 & 3 Taklimat Pro Forma Fasa 2 & 3 Dalam Dewan Za\'aba
26.1.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
27.1.2013
JM
Bengkel Penulisan RPH dan Penyeliaan Praktikum Berkesan Hotel Hydro, P. Pinang -
27.1.2013
UKokur
Kursus Penilaian Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Luar - IAB Zon Utara -
28.1.2013
JM
Bengkel Penulisan RPH dan Penyeliaan Praktikum Berkesan Hotel Hydro, P. Pinang -
28.1.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
28.1.2013
UPS
TAKLIMAT PENGURUSAN PUSAT SUMBER DEWAN ZAABA, IPG KDA KEMUDAHAN INTERNET, LCD PROJEKTOR
29.1.2013
JIP
Lawatan Benchmaking ke Sabah sabah Bas
29.1.2013
JM
Bengkel Penulisan RPH dan Penyeliaan Praktikum Berkesan Hotel Hydro, P. Pinang -
29.1.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
30.1.2013
JB
Pertandingan Kaligrafi IPGKDA -
30.1.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
31.1.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
2.2.2013
UKokur
BIG Fasa 2 & 3 Taklimat Pro Forma Fasa 2 & 3 Dalam Dewan Za\'aba
4.2.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar Dewan Besar PA Sistem & Dewan
4.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
4.2.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
5.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
5.2.2013
UKokur
Kursus Penyelamat Air \"Bronze Medallian\" Luar - Pusat Akuatik Negeri Kedah Bas
6.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
6.2.2013
UKokur
Kursus Penyelamat Air \"Bronze Medallian\" Luar - Pusat Akuatik Negeri Kedah Bas
7.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
7.2.2013
UKokur
Kursus Penyelamat Air \"Bronze Medallian\" Luar - Pusat Akuatik Negeri Kedah Bas
8.2.2013
UKokur
Kursus Penyelamat Air \"Bronze Medallian\" Luar - Pusat Akuatik Negeri Kedah Bas
9.2.2013
UKokur
Kursus Penyelamat Air \"Bronze Medallian\" Luar - Pusat Akuatik Negeri Kedah Bas
13.2.2013
JHEP
Seminar Kecemerlangan Praktikum dan Penulisan Kertas Kerja Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
16.2.2013
UPA
Bengkel i-Think Dalam Dewan Ibnu Khaldun
17.2.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 2 Siri 1 - Bengkel Pengucapan Awam Dalam Dewan Za\'aba
18.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 3 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
18.2.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
19.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 3 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
19.2.2013
UKP
Kursus Pemantapan Pengurusan Kewangan Institut Aminuddin Baki, Jitra, Kedah. tiada
20.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 3 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
21.2.2013
JIP
Lawatan ke Muzium padi dan pusat sains Muzium padi dan pusat sains Bas
21.2.2013
JPK
Amali Terapi Carakerja dan Fisio Luar - Hospital Sultanah Bahiyah Bas
21.2.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Siri 3 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
21.2.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 2 Siri 1 - Bengkel Pengurusan Pendidikan Luar - JPN, Kedah Bas
23.2.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
24.2.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Dalam -
24.2.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 2 Siri 2 - Bengkel Pengurusan Pendidikan Luar - Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Bas
24.2.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 2 Siri 2 - Bengkel Pengucapan Awam Dalam Dewan Za
25.2.2013
JS
Pengenalan Kepada Penulisan Ilmiah Jabatan Sains -
25.2.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 2 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
26.2.2013
JIP
Kursus Profesional Perguruan peringkat-4 Hotel Baron Pulau Langkawi Bas
26.2.2013
JM
Kursus Tatabahasa Dalam Sains dan Matematik Tower Regency, Ipoh Sewaan Bas
26.2.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 3 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
27.2.2013
JM
Kursus Tatabahasa Dalam Sains dan Matematik Tower Regency, Ipoh Sewaan Bas
27.2.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 4 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
28.2.2013
JM
Kursus Tatabahasa Dalam Sains dan Matematik Tower Regency, Ipoh Sewaan Bas
28.2.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
1.3.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
2.3.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
2.3.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
3.3.2013
JSP
KURSUS PEMBINAAN ABSTRAK DAN SENARAI RUJUKAN Dalam 4.8 TARIKH DIUBAH PADA 25 SEPT 2013 -
3.3.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 5 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
4.3.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar Dewan Besar PA Sistem & Dewan
4.3.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 6 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
4.3.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
4.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 1 Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
5.3.2013
JPJK
Kursus Strategi P&P KSSR Pulau Jerjak,Pulau Pinang Bas
5.3.2013
JS
Kem Kesedaran Alam Sekitar (KeKAS) Kuala Gula,Taiping, Perak Sewaan Bas
5.3.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 7 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
5.3.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Siri 1 Emerald Puteri,Sg Petani Bas
5.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 1 Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
6.3.2013
JPJK
Kursus Strategi P&P KSSR Pulau Jerjak,Pulau Pinang Bas
6.3.2013
JS
Kem Kesedaran Alam Sekitar (KeKAS) Kuala Gula,Taiping, Perak Sewaan Bas
6.3.2013
UKokur
BIG Fasa 3 Aktiviti 1 Siri 8 - Aktiviti Kemasyarakatan Luar Bas
6.3.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Siri 1 Emerald Puteri,Sg Petani Bas
6.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 1 Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
7.3.2013
JPIM
Projek Bakti Murni SMK Ulu Kinta Bas
7.3.2013
JPJK
Kursus Strategi P&P KSSR Pulau Jerjak,Pulau Pinang Bas
7.3.2013
JPK
Lawatan ke Program Disleksia Luar - SK Sultan Ahmad Tajuddin, Jitra Bas
7.3.2013
JS
Kem Kesedaran Alam Sekitar (KeKAS) Kuala Gula,Taiping, Perak Sewaan Bas
7.3.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Siri 1 Emerald Puteri,Sg Petani Bas
8.3.2013
JPIM
Projek Bakti Murni SMK Ulu Kinta Bas
9.3.2013
JPIM
Projek Bakti Murni SMK Ulu Kinta Bas
9.3.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
11.3.2013
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 1 Dalam Bilik Komputer
11.3.2013
JPIM
Penggunaan Templet Soalan Versi Jawi/ Arab Bilik Mesyuarat JAPIM LCD,
11.3.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 1 Siri 1 - Lawatan \'Benchmarking\' Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
11.3.2013
UKokur
Kursus Kesedaran Mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH) Luar - Hotel EDC UUM, Sintok Bas
11.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 2 Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
12.3.2013
JPK
Amali Terapi Hidro Luar- C Hotel, Jitra Bas
12.3.2013
JPM
Kursus Penataran Bahasa Hotel Flamingo, Pulau Pinang Bas dan 2 buah kereta
12.3.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 1 Siri 2 - Lawatan \'Benchmarking\' Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
12.3.2013
UKokur
Kursus Kesedaran Mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH) Luar - Hotel EDC UUM, Sintok Bas
12.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 2 Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
13.3.2013
JPM
Kursus Penataran Bahasa Hotel Flamingo, Pulau Pinang Bas dan 2 buah kereta
13.3.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 1 Siri 3 - Lawatan \'Benchmarking\' Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
13.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 2 Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
14.3.2013
JHEP
Malam Gema Gadis Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
14.3.2013
JPJK
Lawatan ilmiah UUM Sintok Dua buah bas
14.3.2013
JPK
Amali Terapi berkuda Luar - Darulaman Equine, Jitra Bas
14.3.2013
JPM
Kursus Penataran Bahasa Hotel Flamingo, Pulau Pinang Bas dan 2 buah kereta
14.3.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 1 Siri 4 - Lawatan \'Benchmarking\' Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
14.3.2013
UPsK
Remaja Cemerlang Dalam Dewan
16.3.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
16.3.2013
UPA
Kursus Pedagogi dalam KSSR Dalam Dewan Ibnu Khaldun
18.3.2013
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling)
Kem Seri Banai, IPG Kampus Darulaman Dewan dan Peralatan
18.3.2013
UKokur
SUKANTARA dan Kejohanan Olahraga Tahunan Dalam Mini Stadium dan Astaka
18.3.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
18.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara Bas
19.3.2013
JB
Reflective Writing Workshop Hotel Flamingo Penang peralatan tulis dan bas
19.3.2013
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling)
Kem Seri Banai, IPG Kampus Darulaman Dewan dan Peralatan
19.3.2013
JIP
Bengkel Pengurusan P&P berasaskan kemahiran ICT Pakej - Bukit Jana Golf Resort,Taiping. Tidak Pakej- IPDA Dewan, Bas,kereta,alat tulis dan LCD
19.3.2013
JKS
Kursus penghasilan labu sayung Kuala Kangsar, Perak Bas
19.3.2013
JPK
Mesyuarat dan Bengkel Pendedahan Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Luar - Hydro Hotel, Pulau Pinang Bas
19.3.2013
UKokur
SUKANTARA dan Kejohanan Olahraga Tahunan Dalam Mini Stadium dan Astaka
19.3.2013
UPP
KURSUS SISTEM PENGURUSAN PEPERIKSAAN (ITEMS) INSTITUT AMINUDIN BAKI CAWANGAN UTARA KERTAS A4
19.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara Bas
20.3.2013
JB
Reflective Writing Workshop Hotel Flamingo Penang peralatan tulis dan bas
20.3.2013
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling)
Kem Seri Banai, IPG Kampus Darulaman Dewan dan Peralatan
20.3.2013
JIP
Bengkel Pengurusan P&P berasaskan kemahiran ICT Pakej - Bukit Jana Golf Resort,Taiping. Tidak Pakej- IPDA Dewan, Bas,kereta,alat tulis dan LCD
20.3.2013
JKS
Kursus penghasilan labu sayung Kuala Kangsar, Perak Bas
20.3.2013
JPK
Mesyuarat dan Bengkel Pendedahan Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Luar - Hydro Hotel, Pulau Pinang Bas
20.3.2013
UKokur
SUKANTARA dan Kejohanan Olahraga Tahunan Dalam Mini Stadium dan Astaka
20.3.2013
UPP
KURSUS SISTEM PENGURUSAN PEPERIKSAAN (ITEMS) INSTITUT AMINUDIN BAKI CAWANGAN UTARA KERTAS A4
20.3.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara Bas
21.3.2013
JB
Reflective Writing Workshop Hotel Flamingo Penang peralatan tulis dan bas
21.3.2013
JBK
Latihan Lapangan PISMP semester 1 PBK3101 (Pengenalan kepada Bimbingan dan Kaunseling)
Kem Seri Banai, IPG Kampus Darulaman Dewan dan Peralatan
21.3.2013
JIP
Bengkel Pengurusan P&P berasaskan kemahiran ICT Pakej - Bukit Jana Golf Resort,Taiping. Tidak Pakej- IPDA Dewan, Bas,kereta,alat tulis dan LCD
21.3.2013
JKS
Kursus penghasilan labu sayung Kuala Kangsar, Perak Bas
21.3.2013
JPK
Mesyuarat dan Bengkel Pendedahan Pendidikan Khas dan Pemulihan Khas Luar - Hydro Hotel, Pulau Pinang Bas
21.3.2013
UPP
KURSUS SISTEM PENGURUSAN PEPERIKSAAN (ITEMS) INSTITUT AMINUDIN BAKI CAWANGAN UTARA KERTAS A4
25.3.2013
UPS
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER BTPN, SELANGOR BAS, LCD, KOMPUTER RIBA, ALAT TULIS, PRINTER, EXTENSION,
26.3.2013
UPS
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER BTPN, SELANGOR BAS, LCD, KOMPUTER RIBA, ALAT TULIS, PRINTER, EXTENSION,
27.3.2013
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2013 DALAM DEWAN
27.3.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN MAC 2013 DALAM DEWAN
27.3.2013
UPS
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER BTPN, SELANGOR BAS, LCD, KOMPUTER RIBA, ALAT TULIS, PRINTER, EXTENSION,
28.3.2013
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2013 DALAM DEWAN
28.3.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN MAC 2013 DALAM DEWAN
28.3.2013
UPS
KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER BTPN, SELANGOR BAS, LCD, KOMPUTER RIBA, ALAT TULIS, PRINTER, EXTENSION,
29.3.2013
UPP
PEPERIKSAAN MAC 2013 DALAM DEWAN
29.3.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN MAC 2013 DALAM DEWAN
1.4.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar Dewan Besar PA Sistem & Dewan
1.4.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 1 - Lawatan \'Benchmarking\' Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
1.4.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
2.4.2013
JSP
PENULISAN AKADEMIK / BUKU Dalam 4.9 TARIKH DIUBAH PADA 26 SEPT 2013 -
2.4.2013
UKokur
BIG Fasa 5 Aktiviti 2 - Bengkel Pengurusan Pendidikan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
2.4.2013
ULDP
Bengkel Pemantapan Penyelarasan Program Berimpak Tinggi Luar Bas
3.4.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 1, Siri 2 - Ceramah / Bengkel Dalam Dewan Za
3.4.2013
ULDP
Bengkel Pemantapan Penyelarasan Program Berimpak Tinggi Luar Bas
3.4.2013
UPrak
Bicara Amalan Profesional Dewan Ibnu Khaldun, IPG KDA Dewan Ibnu Khaldun
4.4.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 1, Siri 1 - Ceramah / Bengkel Dalam Dewan Za\'aba
4.4.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
4.4.2013
ULDP
Bengkel Pemantapan Penyelarasan Program Berimpak Tinggi Luar Bas
5.4.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
6.4.2013
UKokur
Kursus Kesedaran dan Keselamatan Komuniti (JPAM) Luar - JPAM, Kangar Perlis Bas
6.4.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
7.4.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Dalam -
7.4.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 2, Siri 1 - Ceramah / Bengkel Dalam Dewan Za
7.4.2013
UPA
Kursus Persediaan Diri Ke arah Pengijazahan Guru bagi Pelajar PPISMP Semester dua dan tiga Sesi Januari- Jun 2013 Dewan Zaaba IPG Kampus Darulaman -
7.4.2013
UPS
KURSUS LANJUTAN PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAW. KEDAH & PERLIS BAS, KERETA, ALAT TULIS
8.4.2013
JKS
Kursus fotografi digital dan pengeditan dalam p &p PLGDP sungai buluh Bas
8.4.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
8.4.2013
JTMK
Penghasilan video dalam kerja kursus

Cititel, Penang Bas
8.4.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 2, Siri 1 - Ceramah / Bengkel Dalam Dewan Za\'aba
8.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 1 BTP, KEPALA BATAS P.PINAN BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
8.4.2013
UPS
KURSUS LANJUTAN PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAW. KEDAH & PERLIS BAS, KERETA, ALAT TULIS
9.4.2013
JHEP
Kem Kepimpinan JPP Puncak Janing Resort, Kuala Nerang bas & alatan setor
9.4.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
9.4.2013
JPK
Mesyuarat dan Bengkel KSSR Pendidikan Khas dan Pemulihan LINUS Luar - Kuala Gula Resort, Kuala Gula, Perak Bas
9.4.2013
JTMK
Penghasilan video dalam kerja kursus

Cititel, Penang Bas
9.4.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 3, Siri 1 - Etiket Sosial dan Protokol Luar - Hotel Holiday Villa, Alor Setar Bas
9.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 1 BTP, KEPALA BATAS P.PINAN BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
9.4.2013
UPS
KURSUS LANJUTAN PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAW. KEDAH & PERLIS BAS, KERETA, ALAT TULIS
10.4.2013
JHEP
Kem Kepimpinan JPP Puncak Janing Resort, Kuala Nerang bas & alatan setor
10.4.2013
JPIM
Kursus Profesionalisme Pensyarah: Mashaf Othman dan Tahsin Al-Quran Luar (BTPN Kepala Batas) Bas dan LCD
10.4.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
10.4.2013
JPK
Mesyuarat dan Bengkel KSSR Pendidikan Khas dan Pemulihan LINUS Luar - Kuala Gula Resort, Kuala Gula, Perak Bas
10.4.2013
JTMK
Penghasilan video dalam kerja kursus

Cititel, Penang Bas
10.4.2013
UKokur
BIG Fasa 1 Aktiviti 3, Siri 2 - Etiket Sosial dan Protokol Luar - Hotel EDC UUM, Sintok Bas
10.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 1 BTP, KEPALA BATAS P.PINAN BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
10.4.2013
UPS
KURSUS LANJUTAN PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAW. KEDAH & PERLIS BAS, KERETA, ALAT TULIS
11.4.2013
JHEP
Kem Kepimpinan JPP Puncak Janing Resort, Kuala Nerang bas & alatan setor
11.4.2013
JPIM
Kursus Profesionalisme Pensyarah: Mashaf Othman dan Tahsin Al-Quran Luar (BTPN Kepala Batas) Bas dan LCD
11.4.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
11.4.2013
JPK
Mesyuarat dan Bengkel KSSR Pendidikan Khas dan Pemulihan LINUS Luar - Kuala Gula Resort, Kuala Gula, Perak Bas
11.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 1 BTP, KEPALA BATAS P.PINAN BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
11.4.2013
UPS
KURSUS LANJUTAN PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAW. KEDAH & PERLIS BAS, KERETA, ALAT TULIS
12.4.2013
JPIM
Kursus Profesionalisme Pensyarah: Mashaf Othman dan Tahsin Al-Quran Luar (BTPN Kepala Batas) Bas dan LCD
15.4.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
15.4.2013
UPA
Mesyuarat Practical reasoning Hotel Langkasuka, Langkawi Bas
16.4.2013
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan dan Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar BTPN Perak alatan setor
16.4.2013
JPIPK
Bengkel Penulisan Proposal Penyelidikan Untuk Jurnal IPDA 2013 Hotel Baron, Langkawi, Kedah 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), alat-alat tulis
16.4.2013
UPA
Mesyuarat Practical reasoning Hotel Langkasuka, Langkawi Bas
17.4.2013
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan dan Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar BTPN Perak alatan setor
17.4.2013
JPIPK
Bengkel Penulisan Proposal Penyelidikan Untuk Jurnal IPDA 2013 Hotel Baron, Langkawi, Kedah 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), alat-alat tulis
17.4.2013
UPA
Mesyuarat Practical reasoning Hotel Langkasuka, Langkawi Bas
18.4.2013
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan dan Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar BTPN Perak alatan setor
18.4.2013
JPIPK
Bengkel Penulisan Proposal Penyelidikan Untuk Jurnal IPDA 2013 Hotel Baron, Langkawi, Kedah 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), alat-alat tulis
20.4.2013
UKokur
Klinik Frisbe (Extra Kokurikulum) Padang IPG KDA -
21.4.2013
JPIPK
Pembentangan Proposal Kajain Tindakan Sem 7 PISMP IPG Kampus Darulaman Dewan, Alat Tulis
22.4.2013
JPIPK
Pembentangan Proposal Kajain Tindakan Sem 7 PISMP IPG Kampus Darulaman Dewan, Alat Tulis
22.4.2013
JTMK
Penggunaan Tablet dalam P&P Makamal Bestari, IPDA Tiada
22.4.2013
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Gimnastik Dewan Seri Banai IPG KDA -
22.4.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Pantai Merdeka Resort Bas
22.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 2 BTP P.PINANG BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
23.4.2013
JIP
Bengkel Perancangan dan penubuhan program prasekolah Hotel Summit pulau pinang Bas
23.4.2013
JPIPK
Pembentangan Proposal Kajain Tindakan Sem 7 PISMP IPG Kampus Darulaman Dewan, Alat Tulis
23.4.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Pantai Merdeka Resort Bas
23.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 2 BTP, P.PINANG BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
24.4.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Pantai Merdeka Resort Bas
24.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 2 BTP, P.PINANG BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
25.4.2013
JIP
Sukaneka Murid Prasekolah ipda hadiah dan peralatan permainan
25.4.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
25.4.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Pantai Merdeka Resort Bas
25.4.2013
UKP
KURSUS PEMANTAPAN ICT SIRI 2 BTP, P.PINANG BAS/PERALATAN ICT/DEWAN KULIAH
26.4.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
27.4.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
28.4.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 1 (Pelajar) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
29.4.2013
JPIPK
Moderasi Proposal Kajian Tindakan Sem 7 PISMP IPG Kampus Darulaman Alat Tuis
29.4.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 1 (Pelajar) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
30.4.2013
JPIPK
Moderasi Proposal Kajian Tindakan Sem 7 PISMP IPG Kampus Darulaman Alat Tuis
30.4.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 1 (Pelajar) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara. Bas
2.5.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 2 (Pelajar) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara Bas
3.5.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 2 (Pelajar) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara Bas
4.5.2013
UPsK
Program Latihan Tranformasi Negara (PLTN) - Kumpulan 2 (Pelajar) Kem Bina Negara, Biro Tata Negara Bas
6.5.2013
JB
English Language Camp 2013 IPGKDA Dewan
6.5.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar Dewan Besar PA Sistem & Dewan
6.5.2013
JHEP
PROGRAM KHAS PELAJAR BERMASALAH DISIPLIN Dusun Eco Resort Kuala Nerang BAS & ALATAN SETOR
6.5.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
6.5.2013
UPS
MESYUARAT PEMURNIAN POLISI PUSAT SUMBER INSTITUT HOTEL DE BARON, PULAU LANGKAWI BAS, ALAT TULIS, LCD PROJEKTOR, KOMPUTER RIBA, PRINTER
7.5.2013
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Prestasi 2013/1 Dalam -
7.5.2013
JBK
Kursus Pemantapan Pensyarah PISMP Bimbingan (PBK 3103 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling)
BTPN Ipoh Pengangkutan
7.5.2013
JHEP
PROGRAM KHAS PELAJAR BERMASALAH DISIPLIN Dusun Eco Resort Kuala Nerang BAS & ALATAN SETOR
7.5.2013
UPA
Bengkel TPACK : Integrasi Pengetahuan Kandungan, Teknologi, dan Pedagogi Luar (Hotel Rasa Sayang, Sungai Petani) Bas, LCD, laptop dan cenderamata penceramah
7.5.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Semester 2/2013 Regency Jerai Hill Resort, Gunung Jerai Bas
7.5.2013
UPS
MESYUARAT PEMURNIAN POLISI PUSAT SUMBER INSTITUT HOTEL DE BARON, PULAU LANGKAWI BAS, ALAT TULIS, LCD PROJEKTOR, KOMPUTER RIBA, PRINTER
8.5.2013
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Prestasi 2013/1 Dalam -
8.5.2013
JBK
Kursus Pemantapan Pensyarah PISMP Bimbingan (PBK 3103 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling)
BTPN Ipoh Pengangkutan
8.5.2013
JHEP
PROGRAM KHAS PELAJAR BERMASALAH DISIPLIN Dusun Eco Resort Kuala Nerang BAS & ALATAN SETOR
8.5.2013
JIP
Perkhemahan prasekolah ipda khemah dan makanan
8.5.2013
UPA
Bengkel TPACK : Integrasi Pengetahuan Kandungan, Teknologi, dan Pedagogi Luar (Hotel Rasa Sayang, Sungai Petani) Bas, LCD, laptop dan cenderamata penceramah
8.5.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Semester 2/2013 Regency Jerai Hill Resort, Gunung Jerai Bas
8.5.2013
UPS
MESYUARAT PEMURNIAN POLISI PUSAT SUMBER INSTITUT HOTEL DE BARON, PULAU LANGKAWI BAS, ALAT TULIS, LCD PROJEKTOR, KOMPUTER RIBA, PRINTER
9.5.2013
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Prestasi 2013/1 Dalam -
9.5.2013
JBK
Kursus Pemantapan Pensyarah PISMP Bimbingan (PBK 3103 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling)
BTPN Ipoh Pengangkutan
9.5.2013
UPA
Bengkel TPACK : Integrasi Pengetahuan Kandungan, Teknologi, dan Pedagogi Luar (Hotel Rasa Sayang, Sungai Petani) Bas, LCD, laptop dan cenderamata penceramah
9.5.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Semester 2/2013 Regency Jerai Hill Resort, Gunung Jerai Bas
13.5.2013
JHEP
Bengkel Akta 174 LUAR BAS
13.5.2013
JHEP
BENGKEL AKTA 174 Hotel Grand Continental Langkawi bas & peralatan setor
13.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
14.5.2013
JHEP
Bengkel Akta 174 LUAR BAS
14.5.2013
JHEP
BENGKEL AKTA 174 Hotel Grand Continental Langkawi bas & peralatan setor
14.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
15.5.2013
JHEP
Bengkel Akta 174 LUAR BAS
15.5.2013
JHEP
BENGKEL AKTA 174 Hotel Grand Continental Langkawi bas & peralatan setor
15.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
16.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
17.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
18.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
19.5.2013
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 1/2013 Dalam Tambahan Bilik Mesyuarat Cempaka
19.5.2013
IPG KDA
Mesyuarat JK Akaun Amanah 1/2013 Dalam Tambahan Bilik Mesyuarat Cempaka
19.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
20.5.2013
UKokur
BIG Fasa 1 - Perkhemahan 4 hari 3 Malam Luar -KB Chalet & Mini Camp, Lumut Bas
20.5.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
20.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
21.5.2013
UKokur
BIG Fasa 1 - Perkhemahan 4 hari 3 Malam Luar -KB Chalet & Mini Camp, Lumut Bas
21.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
22.5.2013
UKokur
BIG Fasa 1 - Perkhemahan 4 hari 3 Malam Luar -KB Chalet & Mini Camp, Lumut Bas
22.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
23.5.2013
UKokur
BIG Fasa 1 - Perkhemahan 4 hari 3 Malam Luar -KB Chalet & Mini Camp, Lumut Bas
23.5.2013
UPP
PEPERIKSAAN MEI 2013 DALAM DEWAN
24.5.2013
IPGM
Hari Wesak - -
24.5.2013
UKP
KURSUS TEAM BUILDING TELLTRAC, KUALA TERENGGANU 2 BUAH BAS/DEWAN KULIAH
25.5.2013
UKP
KURSUS TEAM BUILDING TELLTRAC, KUALA TERENGGANU 2 BUAH BAS/DEWAN KULIAH
26.5.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
26.5.2013
UKP
KURSUS TEAM BUILDING TELLTRAC, KUALA TERENGGANU 2 BUAH BAS/DEWAN KULIAH
27.5.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
28.5.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
29.5.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
30.5.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
1.6.2013
IPGM
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong -
2.6.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
3.6.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
4.6.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
5.6.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
5.6.2013
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2013 DALAM DEWAN
6.6.2013
UKokur
Latihan Intensif Pasukan Hoki Institut & Pasukan Bola Sepak Institut untuk KAGUM Permainan IPGM Dalam & Luar - Padang Bola IPG KDA Dan Turf Hijau Kuning Bas
6.6.2013
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2013 DALAM DEWAN
7.6.2013
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2013 DALAM DEWAN
8.6.2013
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2013 DALAM DEWAN
9.6.2013
UKokur
KAGUM Permainan IPGM Luar - Lembah Klang Uniform, Topi, Tracksuit, Bas, Perubatan
9.6.2013
UPP
PEPERIKSAAN JUN 2013 DALAM DEWAN
10.6.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar Dewan Besar PA sistem
10.6.2013
UKokur
KAGUM Permainan IPGM Luar - Lembah Klang Uniform, Topi, Tracksuit, Bas, Perubatan
10.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 1 INSPEN,BANGI BAS/DEWAN KULIAH
11.6.2013
UKokur
KAGUM Permainan IPGM Luar - Lembah Klang Uniform, Topi, Tracksuit, Bas, Perubatan
11.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 1 INSPEN,BANGI BAS/DEWAN KULIAH
12.6.2013
UKokur
KAGUM Permainan IPGM Luar - Lembah Klang Uniform, Topi, Tracksuit, Bas, Perubatan
12.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 1 INSPEN,BANGI BAS/DEWAN KULIAH
13.6.2013
UKokur
KAGUM Permainan IPGM Luar - Lembah Klang Uniform, Topi, Tracksuit, Bas, Perubatan
13.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 1 INSPEN,BANGI BAS/DEWAN KULIAH
14.6.2013
UKokur
KAGUM Permainan IPGM Luar - Lembah Klang Uniform, Topi, Tracksuit, Bas, Perubatan
15.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4 - Taklimat Dalam Dewan Za\'aba
16.6.2013
JPIPK
Mesyuarat Kajian Tindakan IPG Kampus Darulaman Aat Tulis
16.6.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 1 Siri 5 Lawatan Benchmarking Luar - akan ditentukankan oleh pelajar berdasarkanopsyen Bas
17.6.2013
UKokur
BIG Fasa 6 Aktiviti 2 - Bengkel Guru Inovatif Dalam Dewan Za\'aba
17.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 2 INSPEN, BANGI BAS/DEWAN KULIAH
17.6.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
18.6.2013
JHEP
Program Perujian Syarahan Tilawah & Nasyid Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
18.6.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 1 Siri 1 Lawatan Benchmarking Luar - akan ditentukankan oleh pelajar berdasarkanopsyen Bas
18.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 1 Perkhemahan II Luar - Kampong Desa Teruna & Kampong Sg. Buluh, Karangan, Kulim, Kedah DA. Bas
18.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 2 INSPEN, BANGI BAS/DEWAN KULIAH
19.6.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 1 Siri 2 Lawatan Benchmarking Luar - akan ditentukankan oleh pelajar berdasarkanopsyen Dewan Zaaba
19.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 1 Perkhemahan II Luar - Kampong Desa Teruna & Kampong Sg. Buluh, Karangan, Kulim, Kedah DA. Bas
19.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 2 INSPEN, BANGI BAS/DEWAN KULIAH
20.6.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 1 Siri 3 Lawatan Benchmarking Luar - akan ditentukankan oleh pelajar berdasarkanopsyen Bas
20.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 1 Perkhemahan II Luar - Kampong Desa Teruna & Kampong Sg. Buluh, Karangan, Kulim, Kedah DA. Bas
20.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 1 Luar - Sedim, Kulim Bas
20.6.2013
UKP
KURSUS INTEGRITI SIRI 2 INSPEN, BANGI BAS/DEWAN KULIAH
21.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 1 Luar - Sedim, Kulim Bas
22.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4 - Taklimat Dalam Dewan Za\'aba
22.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 1 Luar - Sedim, Kulim Bas
23.6.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 1 Siri 4 Lawatan Benchmarking Luar - akan ditentukankan oleh pelajar berdasarkanopsyen Bas
23.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 1 Luar - Sedim, Kulim Bas
24.6.2013
JIP
Kursus penulisan RPH dan penyeliaan praktikum berkesan IPDA alat tulis
24.6.2013
ULDP
Bengkel Kerja Pemantapan Komunikasi Strategik Dalam Organisasi Luar Bas
24.6.2013
UPsK
Hala Tuju Kerjaya Dalam Dewan Za
25.6.2013
JPIPK
Kursus/Bengkel Penilai Kajian Tindakan Hotel Baron, Langkawi, Kedah 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), alat-alat tulis
25.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 2 Perkhemahan II Luar - Kampong Acheh, Yan. Bas
25.6.2013
ULDP
Bengkel Kerja Pemantapan Komunikasi Strategik Dalam Organisasi Luar Bas
26.6.2013
JPIPK
Kursus/Bengkel Penilai Kajian Tindakan Hotel Baron, Langkawi, Kedah 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), alat-alat tulis
26.6.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah, Pusat Bowling, Bulu Tangkis, Bas
26.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 2 Perkhemahan II Luar - Kampong Acheh, Yan. Bas
26.6.2013
ULDP
Bengkel Kerja Pemantapan Komunikasi Strategik Dalam Organisasi Luar Bas
27.6.2013
JPIPK
Kursus/Bengkel Penilai Kajian Tindakan Hotel Baron, Langkawi, Kedah 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), alat-alat tulis
27.6.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 2 Perkhemahan II Luar - Kampong Acheh, Yan. Bas
27.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 2 Luar - Sedim, Kulim Bas
27.6.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah, Pusat Bowling, Bulu Tangkis, Bas
28.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 2 Luar - Sedim, Kulim Bas
28.6.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah, Pusat Bowling, Bulu Tangkis, Bas
29.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 2 Luar - Sedim, Kulim Bas
29.6.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah, Pusat Bowling, Bulu Tangkis, Bas
30.6.2013
UKokur
Kursus Asas Rekreasi Luar Tahap 1 (Modul KBS) Siri 2 Luar - Sedim, Kulim Bas
1.7.2013
JB
Bengkel Language Study Bilik Seminar Pusat Sumber peralatan tulis
1.7.2013
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor,Perak Bas
1.7.2013
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Permainan Ping Pong Dewan Seri Banai IPG KDA -
1.7.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
2.7.2013
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 2 Flamingo Hotel, Pulau Pinang Sewaan Bas
2.7.2013
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor,Perak Bas
2.7.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 3 Perkhemahan II Luar - Kampong Semeliang, Kuala Nerang Bas
2.7.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Siri 2 Summit Bukit Mertajam Bas
3.7.2013
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 2 Flamingo Hotel, Pulau Pinang Sewaan Bas
3.7.2013
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor,Perak Bas
3.7.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 3 Perkhemahan II Luar - Kampong Semeliang, Kuala Nerang Bas
3.7.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Bulu Tangkis, Bas
3.7.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Siri 2 Summit Bukit Mertajam Bas
4.7.2013
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 2 Flamingo Hotel, Pulau Pinang Sewaan Bas
4.7.2013
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor,Perak Bas
4.7.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 3 Perkhemahan II Luar - Kampong Semeliang, Kuala Nerang Bas
4.7.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Bulu Tangkis, Bas
4.7.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Siri 2 Summit Bukit Mertajam Bas
5.7.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Bulu Tangkis, Bas
6.7.2013
UKokur
Persediaan Pasukan-psukan Permainan Institut ke Sesi Pemilihan Pasukan SIPMA Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Bulu Tangkis, Bas
7.7.2013
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 2/2013 Dalam Tambahan Bilik Mesyuarat Cempaka
7.7.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 4 Perkhemahan II Luar - Kampong Kota Aur, Mukim Sok, Sik Bas
7.7.2013
UPA
Mesyuarat Pengurusan Dan Perancangan Kerja Kursus Hotel Hydro, Pulau Pinang Bas
8.7.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dewan besar PA sistem
8.7.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 4 Perkhemahan II Luar - Kampong Kota Aur, Mukim Sok, Sik Bas
8.7.2013
UPA
Mesyuarat Pengurusan Dan Perancangan Kerja Kursus Hotel Hydro, Pulau Pinang Bas
9.7.2013
JS
Penaakulan Praktikal dan Kreativiti dalam Sains Makmal Sains,IPGK Darulaman Peralatan Pameran dari Unit Stor IPGK Darulaman
9.7.2013
UKokur
BIG Fasa 4, Siri 4 Perkhemahan II Luar - Kampong Kota Aur, Mukim Sok, Sik Bas
9.7.2013
UPA
Mesyuarat Pengurusan Dan Perancangan Kerja Kursus Hotel Hydro, Pulau Pinang Bas
9.7.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN/KHAS JULAI 2013 DALAM DEWAN
11.7.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN/KHAS JULAI 2013 DALAM DEWAN
12.7.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN/KHAS JULAI 2013 DALAM DEWAN
14.7.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Dalam -
14.7.2013
UKokur
Bengkel PBS IPGKDA Makmal Komputer
14.7.2013
UPS
KEMPEN MINGGU MEMBACA PUSAT SUMBER IPDA BAS, ALAT TULIS
15.7.2013
JPIM
Pelancaran Ihya Ramadhan Dewan Besar/ Masjid An-Nur LCD,
15.7.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
15.7.2013
UPS
KEMPEN MINGGU MEMBACA PUSAT SUMBER IPDA BAS, ALAT TULIS
16.7.2013
UPS
KEMPEN MINGGU MEMBACA PUSAT SUMBER IPDA BAS, ALAT TULIS
17.7.2013
UPS
KEMPEN MINGGU MEMBACA PUSAT SUMBER IPDA BAS, ALAT TULIS
18.7.2013
UPS
KEMPEN MINGGU MEMBACA PUSAT SUMBER IPDA BAS, ALAT TULIS
23.7.2013
JIP
Bengkel Pembelajaran Berasaskan Projek Pakej-Hydro Hotel, Pulau Pinang. Tidak Pakej-IPDA Bas,alat tulis dan lain-lain
24.7.2013
JIP
Bengkel Pembelajaran Berasaskan Projek Pakej-Hydro Hotel, Pulau Pinang. Tidak Pakej-IPDA Bas,alat tulis dan lain-lain
25.7.2013
JIP
Bengkel Pembelajaran Berasaskan Projek Pakej-Hydro Hotel, Pulau Pinang. Tidak Pakej-IPDA Bas,alat tulis dan lain-lain
26.7.2013
JPIM
Ceranah Nuzul Quran Masjid an-Nur LCD,
4.8.2013
JPIM
Khatam al-Quran danPenutupan Ihya Ramadhan Dewan Besar/ Masjid An-Nur P.A. Sistem, LCD
5.8.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dewan besar PA sistem
5.8.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
7.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
8.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
9.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
10.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
11.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
12.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
13.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
13.8.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN OGOS 2013 DALAM DEWAN
14.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
14.8.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN OGOS 2013 DALAM DEWAN
15.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
15.8.2013
UPP
PEPERIKSAAN ULANGAN OGOS 2013 DALAM DEWAN
16.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
17.8.2013
IPG KDA
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 -
19.8.2013
JB
Bengkel Phonetic & Phonolgy Bilik Seminar Pusat Sumber peralatan tulis
19.8.2013
JKS
Kursus muzik dan seni pergerakan dalam P&P IPDA Studio Seni IPDA
19.8.2013
UKokur
BIG Fasa 2, Aktiviti 2, Siri 1 - Ceramah Dalam Dewan Za\'aba
19.8.2013
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform Luar - Dusun Minda Resort, Kuala Nerang Bas
19.8.2013
UKP
Bengkel Manual Prosedur Kerja Siri 1 Hotel Langkasuka Langkawi Dewan Kuliah/Bas
19.8.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
20.8.2013
JHEP
Program Khatam Al-Quran Masjid An-Nur masjid & peralatan PA sistem
20.8.2013
JHEP
Kursus Pemantapan Pengurusan Mentor TeLLTrac Terengganu bas & peralatan setor
20.8.2013
JPM
Bengkel Pengucapan Awam De Baron Resort, Langkawi Bas
20.8.2013
UKokur
BIG Fasa 2, Aktiviti 2, Siri 2 - Ceramah Dalam Dewan Za\'aba
20.8.2013
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform Luar - Dusun Minda Resort, Kuala Nerang Bas
20.8.2013
UKP
Bengkel Manual Prosedur Kerja Siri 1 Hotel Langkasuka Langkawi Dewan Kuliah/Bas
21.8.2013
JHEP
Kursus Pemantapan Pengurusan Mentor TeLLTrac Terengganu bas & peralatan setor
21.8.2013
JPM
Bengkel Pengucapan Awam De Baron Resort, Langkawi Bas
21.8.2013
UKokur
BIG Fasa 2, Aktiviti 1 - Aktiviti Kemasyarakatan Dalam Jabatan & Unit di IPG KDA
21.8.2013
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform Luar - Dusun Minda Resort, Kuala Nerang Bas
21.8.2013
UKP
Bengkel Manual Prosedur Kerja Siri 1 Hotel Langkasuka Langkawi Dewan Kuliah/Bas
22.8.2013
JHEP
Kursus Pemantapan Pengurusan Mentor TeLLTrac Terengganu bas & peralatan setor
22.8.2013
JPM
Bengkel Pengucapan Awam De Baron Resort, Langkawi Bas
22.8.2013
UKokur
BIG Fasa 2, Aktiviti 2 Siri 3 - Ceramah Dalam Dewan Za\'aba
22.8.2013
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform Luar - Dusun Minda Resort, Kuala Nerang Bas
22.8.2013
UKP
Bengkel Manual Prosedur Kerja Siri 1 Hotel Langkasuka Langkawi Dewan Kuliah/Bas
24.8.2013
UKokur
Klinik Softball (Estra Kokurikulum) Padang IPG KDA -
25.8.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Dalam -
25.8.2013
UKokur
Latihan Dalam Unit Unit Kokurikulum - Kejurulatihan Ping Piong IPGKDA (Dalam) Dewab Seri Banai
26.8.2013
JHEP
Minggu Mesra Pelajar Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
26.8.2013
JPIM
Kursus Pedagogi Pendidikan Islam Dalam Dewan,LCD, Kertas
26.8.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
26.8.2013
UKP
BENGKEL MANUAL PROSEDUR KERJA SIRI 2 HOTEL LANGKASUKA LANGKAWI BAS/DEWAN KULIAH
27.8.2013
JBK
Kursus Latihan Kejurulatihan (TOT) Fasilitator LDK BTPN Pulau Pinang Bas dan peralatn
27.8.2013
JHEP
Minggu Mesra Pelajar Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
27.8.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
27.8.2013
UKP
BENGKEL MANUAL PROSEDUR KERJA SIRI 2 HOTEL LANGKASUKA LANGKAWI BAS/DEWAN KULIAH
27.8.2013
ULDP
Bengkel Pemerkasaan Penulisan Artikel Luar (USM) Bas
28.8.2013
JBK
Kursus Latihan Kejurulatihan (TOT) Fasilitator LDK BTPN Pulau Pinang Bas dan peralatn
28.8.2013
JHEP
Minggu Mesra Pelajar Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
28.8.2013
JIP
Pertandingan mewarna dibawah program merdeka ipda peralatan mewarna
28.8.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
28.8.2013
UKP
BENGKEL MANUAL PROSEDUR KERJA SIRI 2 HOTEL LANGKASUKA LANGKAWI BAS/DEWAN KULIAH
29.8.2013
JBK
Kursus Latihan Kejurulatihan (TOT) Fasilitator LDK BTPN Pulau Pinang Bas dan peralatn
29.8.2013
JHEP
Minggu Mesra Pelajar Dewan Besar dewan & peralatan PA sistem
29.8.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 1 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
29.8.2013
UKP
BENGKEL MANUAL PROSEDUR KERJA SIRI 2 HOTEL LANGKASUKA LANGKAWI BAS/DEWAN KULIAH
2.9.2013
JPIM
Pelancaran Festival Kesyumulan Islam Dewan Besar/ Masjid An-Nur P.A. Sistem, LCD
2.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
2.9.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
3.9.2013
JM
Bengkel Pemantapan Penilaian Kajian Tindakan Flamingo Hotel, Taiping -
3.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
3.9.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 1 Lawatan Benchmarking Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
3.9.2013
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BILIK MESYUARAT ORKID IPDA KERTAS A4
3.9.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah Swiss Inn, Sg Petani Bas
4.9.2013
JM
Bengkel Pemantapan Penilaian Kajian Tindakan Flamingo Hotel, Taiping -
4.9.2013
UKokur
BIG Fasa 6, Aktiviti 2 - Bengkel Guru Inovatif Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
4.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
4.9.2013
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BILIK MESYUARAT ORKID IPDA KERTAS A4
4.9.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah Swiss Inn, Sg Petani Bas
5.9.2013
JHEP
Bengkel Penerbitan Majalah INSPIRASI Pendang Lake Resort Pendang bas & alatan setor
5.9.2013
JM
Bengkel Pemantapan Penilaian Kajian Tindakan Flamingo Hotel, Taiping -
5.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Telok Batik Resort, Lumut Bas
5.9.2013
UPP
KURSUS PENGURUSAN OPERASI UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BILIK MESYUARAT ORKID IPDA KERTAS A4
5.9.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah Swiss Inn, Sg Petani Bas
6.9.2013
JHEP
Bengkel Penerbitan Majalah INSPIRASI Pendang Lake Resort Pendang bas & alatan setor
7.9.2013
JHEP
Bengkel Penerbitan Majalah INSPIRASI Pendang Lake Resort Pendang bas & alatan setor
8.9.2013
JPK
Amali Pemulihan Dalam Komuniti Luar - 6 buah PDK di daerah Kubang Pasu Bas
9.9.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dewan besar PA sistem
9.9.2013
JPK
Amali Pemulihan Dalam Komuniti Luar - 6 buah PDK di daerah Kubang Pasu Bas
9.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
10.9.2013
JKS
Kurtus pemantapan akauntabiliti dalam perkhidmatan Hotel Seri Malaysia, Taiping Kerata
10.9.2013
JPK
Amali Pemulihan Dalam Komuniti Luar - 6 buah PDK di daerah Kubang Pasu Bas
10.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
11.9.2013
JPK
Amali Pemulihan Dalam Komuniti Luar - 6 buah PDK di daerah Kubang Pasu Bas
11.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
12.9.2013
JPK
Amali Pemulihan Dalam Komuniti Luar - 6 buah PDK di daerah Kubang Pasu Bas
12.9.2013
UKokur
BIG Fasa 1, Siri 2 - Perkhemahan 4 hari 3 malam Luar - Kampong Telok Nipah, Kuala Muda Bas
13.9.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan /Kepengadilan Permainan - 7 Permainan Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Dan Turf Hijau Kuning Bas, Bola Tenis, Ping Pong, Jaring bola Tampar
14.9.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan /Kepengadilan Permainan - 7 Permainan Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Dan Turf Hijau Kuning Bas, Bola Tenis, Ping Pong, Jaring bola Tampar
17.9.2013
JBK
Minggu Integriti Dewan Besar, Dewan Zaba, Lingkaran Ilmu Dewan dan Peralatan
17.9.2013
UKokur
BIG Fasa 2, Siri 1 Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
18.9.2013
JB
Pesta Tanglung IPGKDA Dewan
18.9.2013
JB
Bengkel Kerja:RINELTS: Research & Innovation In English Language Teaching Dewan Ibnu Khaldun, IPGKDA peralatan tulis
18.9.2013
JBK
Minggu Integriti Dewan Besar, Dewan Zaba, Lingkaran Ilmu Dewan dan Peralatan
18.9.2013
UKokur
BIG Fasa 2, Siri 1 Aktiviti Kemasyarakatan Luar - akan ditentukankan oleh pelajar Bas
19.9.2013
JBK
Minggu Integriti Dewan Besar, Dewan Zaba, Lingkaran Ilmu Dewan dan Peralatan
19.9.2013
JBK
Seminar integriti Warga Pendidik (SIWP) Dewan Zaba Dewan dan Peralatan
20.9.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan /Kepengadilan Permainan - 7 Permainan Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Dan Turf Hijau Kuning Bas, Bola Tenis, Ping Pong, Jaring bola Tampar
21.9.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan /Kepengadilan Permainan - 7 Permainan Dalam & Luar - Kolam Renang Akuatik Negeri Kedah Dan Turf Hijau Kuning Bas, Bola Tenis, Ping Pong, Jaring bola Tampar
22.9.2013
UPS
KURSUS ASAS PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KEDAH/PERLIS BAS, ALAT TULIS
23.9.2013
JPIPK
Pembentangan Kajian Tindakan Sem 8 PISMP IPG Kampus Darulaman Alat Tuis
23.9.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
23.9.2013
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam / Bengkel-bengkel di IPGKDA Bengkel masakan, jahitan, pertukangan, kebun, aquarium
23.9.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 1 IPG Perempuan Melayu Melaka Bas/Dewan Kuliah
23.9.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
23.9.2013
UPS
KURSUS ASAS PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KEDAH/PERLIS BAS, ALAT TULIS
24.9.2013
JPIPK
Pembentangan Kajian Tindakan Sem 8 PISMP IPG Kampus Darulaman Alat Tuis
24.9.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
24.9.2013
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam / Bengkel-bengkel di IPGKDA Bengkel masakan, jahitan, pertukangan, kebun, aquarium
24.9.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 1 IPG Perempuan Melayu Melaka Bas/Dewan Kuliah
24.9.2013
UPS
KURSUS ASAS PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KEDAH/PERLIS BAS, ALAT TULIS
25.9.2013
JB
Ceramah Dengmi(Riddles) Dewan Zaaba, IPGKDA Dewan
25.9.2013
JPIPK
Pembentangan Kajian Tindakan Sem 8 PISMP IPG Kampus Darulaman Alat Tuis
25.9.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
25.9.2013
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam / Bengkel-bengkel di IPGKDA Bengkel masakan, jahitan, pertukangan, kebun, aquarium
25.9.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 1 IPG Perempuan Melayu Melaka Bas/Dewan Kuliah
25.9.2013
UPS
KURSUS ASAS PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KEDAH/PERLIS BAS, ALAT TULIS
26.9.2013
JPJK
Sukan rekreasi Pulau Pangkor sebuah bas,dewan
26.9.2013
JPK
Amali Kemahiran Asas Untuk Berdikari Dalam / Bengkel-bengkel di IPGKDA Bengkel masakan, jahitan, pertukangan, kebun, aquarium
26.9.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 1 IPG Perempuan Melayu Melaka Bas/Dewan Kuliah
26.9.2013
UPS
KURSUS ASAS PEMELIHARAAN REKOD ARKIB NEGARA MALAYSIA CAWANGAN KEDAH/PERLIS BAS, ALAT TULIS
29.9.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran -
29.9.2013
JB
Profesional Development Visits to KPM and IPGM KPM dan IPGM KL Bas
30.9.2013
JB
Profesional Development Visits to KPM and IPGM KPM dan IPGM KL Bas
30.9.2013
JPIM
Majlis Penutupan Festival Kesyumulan Islam Dewan Besar/ Masjid An-Nur Dewan,LCD, Kertas
1.10.2013
JB
Profesional Development Visits to KPM and IPGM KPM dan IPGM KL Bas
1.10.2013
JIP
Kursus pemantapan P&P Tabika dan Prasekolah Melaka Bas
1.10.2013
JPIPK
Moderasi Kajian Tindakan Sem 8 PISMP Hotel Hydro Magestic, Pulau Pinang 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), Alat tulis
1.10.2013
UPP
Kursus Pengurusan Operasi Unit Peperiksaan dalam tiada
2.10.2013
JPIPK
Moderasi Kajian Tindakan Sem 8 PISMP Hotel Hydro Magestic, Pulau Pinang 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), Alat tulis
2.10.2013
UPP
Kursus Pengurusan Operasi Unit Peperiksaan dalam tiada
3.10.2013
JPIPK
Moderasi Kajian Tindakan Sem 8 PISMP Hotel Hydro Magestic, Pulau Pinang 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), Alat tulis
3.10.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
3.10.2013
UPP
Kursus Pengurusan Operasi Unit Peperiksaan dalam tiada
4.10.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
5.10.2013
UKokur
Pertandingan Jemputan IPG Luar - IPG-IPG lain Bas
6.10.2013
IPG KDA
Mesyuarat JK Kewangan dan Akaun 3/2013 Dalam Tambahan Bilik Mesyuarat Cempaka
6.10.2013
UKokur
Minggu Kokurikulum,Karnival Permainan dan Malam Anjung Budi Dalam Dewan Besar
7.10.2013
JHEP
Perhimpunan Bulanan Pelajar dewan besar PA sistem
7.10.2013
UKokur
Minggu Kokurikulum,Karnival Permainan dan Malam Anjung Budi Dalam Dewan Besar
7.10.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 2 IPG Perempuan Melayu Melaka Dewan Kuliah/Bas
7.10.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
8.10.2013
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Hotel Hydro Majestic, Pulau Pinang 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), Alat tulis
8.10.2013
JPM
Pameran Literasi Bahasa pusat sumber institut pusat sumber institut
8.10.2013
UKokur
Minggu Kokurikulum,Karnival Permainan dan Malam Anjung Budi Dalam Dewan Besar
8.10.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 2 IPG Perempuan Melayu Melaka Dewan Kuliah/Bas
8.10.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Semester 1/2014 Hotel Baron, Langkawi Bas
9.10.2013
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Hotel Hydro Majestic, Pulau Pinang 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), Alat tulis
9.10.2013
JPM
Pameran Literasi Bahasa pusat sumber institut pusat sumber institut
9.10.2013
UKokur
Minggu Kokurikulum,Karnival Permainan dan Malam Anjung Budi Dalam Dewan Besar
9.10.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 2 IPG Perempuan Melayu Melaka Dewan Kuliah/Bas
9.10.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Semester 1/2014 Hotel Baron, Langkawi Bas
10.10.2013
JIP
majlis hari graduasi kanak-kanak prasekolah hiasan
10.10.2013
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Hotel Hydro Majestic, Pulau Pinang 1 bas (peserta), 4 buah kereta (urusetia), Alat tulis
10.10.2013
UKP
Kursus Kecemerlangan Diri & Kerjaya Siri 2 IPG Perempuan Melayu Melaka Dewan Kuliah/Bas
10.10.2013
UPA
Program Latihan Transformasi Negara untuk Pelajar PISMP Semester 8 ambilan Jan 2010 Luar (Kem Bina Negara, Kulim) Bas dan cenderamata
10.10.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Semester 1/2014 Hotel Baron, Langkawi Bas
11.10.2013
UPA
Program Latihan Transformasi Negara untuk Pelajar PISMP Semester 8 ambilan Jan 2010 Luar (Kem Bina Negara, Kulim) Bas dan cenderamata
12.10.2013
UPA
Program Latihan Transformasi Negara untuk Pelajar PISMP Semester 8 ambilan Jan 2010 Luar (Kem Bina Negara, Kulim) Bas dan cenderamata
21.10.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
22.10.2013
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Prestasi 2013/2 Luar -
22.10.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran -
23.10.2013
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Prestasi 2013/2 Luar -
23.10.2013
JPK
Kursus Bahasa Isyarat Dalam / Dewan Zaaba Dewan Zaaba
24.10.2013
IPG KDA
Mesyuarat Penilaian Prestasi 2013/2 Luar -
28.10.2013
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara Hotel Tabung Haji Alor Setar, Kedah Bas, alatan tulis
28.10.2013
JPIPK
Kursus Penyelidikan Dan Inovasi Hotel Baron Langkawi, Kedah Bas, alatan tulis
29.10.2013
JPJK
Pendidikan Luar Pulau Pendidikan, Banding,Grik Perak Bas
29.10.2013
UPA
Bengkel Kreativiti dan Inovasi dalam PdP

KRA4
Hotel Seri Malaysia Perlis 1 bas
29.10.2013
UPrak
Mesyuarat Perancangan Praktikum Praktikum Sem 2/2014 Regency Jerai Hill Resort, Kedah Bas
29.10.2013
UPrak
Bengkel Pemantapan Penyeliaan Amalan Profesional Pensyarah & Internship Hotel Swiss Inn, Sg Petani Bas
30.10.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
31.10.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
1.11.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
2.11.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki Tahap 1 IPGKDA (Dalam) Dewan Zaaba
4.11.2013
UKokur
Ekspedisi Gunung Jerai Gunung Jerai, Gurun, Kedah Bas
4.11.2013
ULDP
LPS Mingguan Dalam Dewan Za\'aba
4.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
5.11.2013
UKokur
Kursus Kejurulatihan Hoki tahap 1 IPGKDA Dewan Zaaba
5.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
6.11.2013
UKokur
KURSUS MANIK KAYU PERINGKAT 3A PENGAKAP Dalam Kem Sri Banai
6.11.2013
UKokur
KURSUS MANIK KAYU PERINGKAT 3B PENGAKAP Dalam Kem Sri Banai
6.11.2013
UKokur
KURSUS KOPRAL/ LANS KOPRAL SEK. RENDAH (PPD KUBANG PASU DAN KOTA SETAR) Dalam Kem Sri Banai
6.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
7.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
8.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
9.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
10.11.2013
IPG KDA
Majlis Profesional, Pengurusan dan Pentadbiran Dalam -
10.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
11.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
12.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
13.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
14.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2013 DALAM DEWAN
21.11.2013
UKokur
Minggu KoKurikulum dan Malam Anugerah Anjung Budi 2014 Unit KoKur, Dewan Besar, Dewan Zaaba, Dewan Ibnu Khaldun, Astaka Padang dan Gelanggang Peralatan (kanopi, PA Sistem, LCD, bunting), dewan dan lori
21.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2014 PROGRAM SEPENUH MASA & PPG Dewan Besar & Bilik Kelas Dewan Besar & Bilik Kelas
21.11.2013
UPP
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2014 PROGRAM SEPENUH MASA & PPG Dewan Besar & Bilik Kelas Dewan Besar & Bilik Kelas
25.11.2013
IPG KDA
Hari Krismas -
2.1.2012
IPG KDA
Mesyuarat Khas 1/2012 - Keselamatan Institut Dalam Tambah Bilik Mesyuarat Pentadbiran
3.1.2012
JHEP
Minggu Pengurusan Pelajar Baharu PISMP Amb. Jan.2012 Dalam Dipinda ke 9-12 Januari 2012 Dewan
4.1.2012
JHEP
Minggu Pengurusan Pelajar Baharu PISMP Amb. Jan.2012 Dalam Dipinda ke 9-12 Januari 2012 Dewan
5.1.2012
JHEP
Minggu Pengurusan Pelajar Baharu PISMP Amb. Jan.2012 Dalam Dipinda ke 9-12 Januari 2012 Dewan
7.1.2012
IPG KDA
PPG - INTERAKSI 1 Dilaksanakan BILIK
8.1.2012
IPG KDA
Mesyuarat Khas 2/2012 - Pengurusan Perhimpunan dan Program Khas IPG Dalam Tambah Bilik Mesyuarat Cempaka
8.1.2012
IPG KDA
PPG - Taklimat BIG DEWAN
8.1.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 1/2012 Dilaksanakan BILIK
8.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
9.1.2012
JPIPK
Mesyuarat Jabatan Bil 1/2012 Dalam Bilik Senat
9.1.2012
UKokur
Taklimat Bina Insan Guru PISMP Dalam Dewan Zaaba
9.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
10.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
11.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
12.1.2012
JPK
Kursus KSSR Pendidikan Khas IPDA Dewan
12.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
13.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
14.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
15.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
16.1.2012
IPG KDA
Perhimpunan Khas - Anugerah Kecemerlangan Akademik Pengarah Dalam Tambah Dewan Besar
16.1.2012
ULDP
LPS Dalam Ditangguhkan kerana Perhimpunan Khas Dewan
16.1.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Dilaksanakan Bilik Mesyuarat Orkid
16.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
17.1.2012
IPG KDA
Mesyuarat Khas 3/2012 - Pelaksanaan Kurikulum Dalam Tambah Bilik Mesyuarat Bunga Raya (Sena)
17.1.2012
JPIM
Bengkel Pendidikan Islam KSSR Bilik Mesyuarat JPIM Dewan
17.1.2012
JPIPK
Kursus Dan Bengkel Kajian Tindakan Dalam Bilik Seminar 4
17.1.2012
JS
The Art of Glasswork Dalam Peralatan dan Makanan
17.1.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Dilaksanakan Bilik Mesyuarat Orkid
17.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
18.1.2012
IPG KDA
Mesyuarat Khas 5/2012 : Analisis Keperluan Jabatan/ Unit bagi pembelian menggunakan peruntukan di bawah OS35000 Dalam Tambah Bilik Mesyuarat Pentadbiran
18.1.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Dilaksanakan Bilik Mesyuarat Orkid
18.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
19.1.2012
IPG KDA
Perjumpaan Khas Staf - Pensijilan Semula MS-ISO 9001:2008 Dalam Tambah Dewan Ibn Khaldun
19.1.2012
JBK
Seminar Integriti Warga Pendidik Dewan Zaaba Diawalkan ke 17 Januari 2012 Dewan
19.1.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Dilaksanakan Bilik Mesyuarat Orkid
19.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
20.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
21.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
22.1.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Bil 1/2012 Dalam Diawalkan ke 12 Januari 2012 Bilik Mesyuarat Cempaka
22.1.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil 1/2012 Dalam Diawalkan ke 12 Januari 2012 Bilik Mesyuarat Cempaka
22.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
23.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
24.1.2012
UKokur
Bengkel BIG Sem 5 Dalam Dewan Ibn Khaldun
24.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
25.1.2012
JPK
Terapi Fisio Luar (Hospital Sultanah Bahiyah/Jitra) Bas
25.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
26.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
27.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
28.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
29.1.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Penyenggaraan Infrastruktur Bil 1/2012 Diawalkan ke 19 Januari 2012 BILIK
29.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
29.1.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
29.1.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.1.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
30.1.2012
JB
Linking Theory and Practice Bilik Bestari 3 Bahan Cetakan, Fail kertas, alat tulis
30.1.2012
JB
Pertandingan Kaligrafi Bahasa Cina Bilik Kuliah Bangunan Temenggong Peralatan Menulis Kaligrafi
30.1.2012
JTMK
Teknik membina persembahan berkualiti Dalaman / Pusat Sumber IPG KDA Notebook
30.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
30.1.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
30.1.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.1.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
30.1.2012
UPS
Taklimat Pengurusan Pusat Sumber IPDA Dilaksanakan Dewan Serbaguna 4, Pusat Sumber
31.1.2012
IPG KDA
Audit Pensijilan Semula MS-ISO 9001:2008 Dalam Tambahan Bilik Senat & Bilik Cempaka
31.1.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
31.1.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
31.1.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
31.1.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
31.1.2012
UPsK
Pekerja Komited Pusat Sumber IPDA dewan
1.2.2012
IPG KDA
Audit Pensijilan Semula MS-ISO 9001:2008 Dalam Tambahan Bilik Senat & Bilik Cempaka
1.2.2012
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 1 Dalam Bilik Komputer
1.2.2012
UKokur
BIG Sem.5 -Khidmat Masyarakat Siri 1/2012- Benchmarking Sekolah Cemerlang. Luar Bas.
1.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
1.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
1.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
2.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
2.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
2.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
3.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
3.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
3.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
4.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
4.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
4.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
5.2.2012
JPIM
Sambutan Maulidur Rasul IPGKDA IPGKDA Dilaksana pada 6 Feb 2012 Dewan
5.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
5.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
5.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
6.2.2012
JHEP
Solekan Guru dalam dewan
6.2.2012
JIP
Bengkel Kajian Tindakan Dalam Bilik Serbaguna Pusat Sumber Institut
6.2.2012
UKokur
BIG Sem 5- Khidmat Masyarakat Siri 2/2012 LUAR BAS
6.2.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
6.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
6.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
6.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
7.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
7.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
7.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
8.2.2012
JPK
Lawatan Ke Sekolah Disleksia Luar Bas
8.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
8.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
8.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
9.2.2012
ULDP
Mesyuarat Induk ULDP Dalam Bilik Kuliah
9.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
9.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
9.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
10.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
10.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
10.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
11.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
11.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
11.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
12.2.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 2/2012 Dilaksanakan BILIK
12.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
12.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
12.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
13.2.2012
JBK
Pelancaran Kelompok Dinamika (PPISMP) Pendidikan Bimbingan Dalam Peralatan dan dewan
13.2.2012
JPK
Lawatan ke 3PK Luar Bas
13.2.2012
UKokur
BIG Sem 5 - Khidmat Masyarakat. Siri 3/2012 LUAR BAS
13.2.2012
ULDP
LPS - Hots Dalam Dilaksanakan Dewan
13.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
13.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
13.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
13.2.2012
UPS
Bengkel Penulisan Slip Kerja Dalam Bilik Sebaguna Pusat Sumber
14.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
14.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
14.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
14.2.2012
UPsK
Remaja Sihat dalam Dewan Zaba
14.2.2012
UPsK
Pekerja Komited Dalam Pusat Sumber
15.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
15.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
15.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
15.2.2012
UPrak
Taklimat Praktikum dan Penyerahan Pelajar PPC kepada Pengurus Sekolah Praktikum Dalam Tambahan Bilik Senat
16.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
16.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
16.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
17.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
17.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
17.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
18.2.2012
IPG KDA
PPG - Interaksi 2 -
18.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
18.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
18.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
19.2.2012
IPG KDA
Mesyuarat Majlis Kualiti 1/2012 Dalam Tambahan Bilik Senat
19.2.2012
IPG KDA
PPG - AMALI BILIK
19.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
19.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
19.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
20.2.2012
JPK
Terapi Bowling Luar Bas
20.2.2012
UKokur
BIG Sem 5 Khidmat Masyarakat Siri 4/2012 Luar Bas
20.2.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
20.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
20.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
20.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
21.2.2012
UKokur
Taklimat BIG KPLI & PISMP Dalam Dewan Zaaba
21.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
21.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
21.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
22.2.2012
JM
Kreativiti dalam Matematik Dalam Bilik
22.2.2012
UKokur
Taklimat BIG KPLI & PISMP Dalam Dewan Zaaba
22.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
22.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
22.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
23.2.2012
JPIPK
Bengkel Penulisan Buku Laporan Tahunan IPG KDA 2011 Dalam Bilik Senat
23.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
23.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
23.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
24.2.2012
JB
Bengkel P&P Kemahiran Membaca DALAM DEWAN
24.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
24.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
24.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
25.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
25.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
25.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
26.2.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Bil 1/2012 Diawalkan ke 19 Januari 2012 BILIK
26.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
26.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
26.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
27.2.2012
JHEP
Pilihanraya JPP dalam dewan
27.2.2012
JPK
Terapi Berkuda Luar Bas
27.2.2012
JTMK
Pembinaan kuiz online dalam LMS ( Siri 1) Dalaman/Makmal Seroja 1 IPG KDA Notebook
27.2.2012
UKokur
BIG Sem5 Khidmat Masyarakat Siri 5/2012 Luar Bas
27.2.2012
UKokur
BIG Siri 1/2012 Luar Bas
27.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
27.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
27.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
28.2.2012
UKokur
BIG Siri 1/2012 Luar Bas
28.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
28.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
28.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
29.2.2012
UKokur
BIG Siri 1/2012 Luar Bas
29.2.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
29.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
29.2.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.2.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
1.3.2012
UKokur
BIG Siri 1/2012 Luar Bas
1.3.2012
UKokur
BIG Siri 2/2012 Luar Bas
1.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
1.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
1.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
2.3.2012
UKokur
BIG Siri 2/2012 Luar Bas
2.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
2.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
2.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
3.3.2012
UKokur
BIG Siri 2/2012 Luar Bas
3.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
3.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
3.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
4.3.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Bil 2/2012 Ditunda dan dilaksnakan pada 15 April 2012 BILIK
4.3.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil 2/2012 BILIK
4.3.2012
UKokur
BIG Siri 2/2012 Luar Bas
4.3.2012
UKokur
Big Siri 3/2012 Luar Bas
4.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
4.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
4.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
5.3.2012
JHEP
Majlis Penyampaian Watikah dalam dewan
5.3.2012
UKokur
BIG Sem 3 - Bengkel 1 Dalam Dewan Zaaba
5.3.2012
UKokur
Big Siri 3/2012 Luar Bas
5.3.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
5.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
5.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
5.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
5.3.2012
UPS
Bengkel Penulisan Slip Kerja (Pengkatalogan) Dalaman Bilik Serbaguna Pusat Sumber
5.3.2012
UPsK
Pengurusan Stres dalam Dewan Ibnu Khaldun
6.3.2012
JSP
Penulisan Bahan Ilmiah Hotel Nazatalia, Pulau Pinang Telah dilaksanakan pada 27-29/3/2012 Bas
6.3.2012
UKokur
BIG Sem 3 - Bengkel 2 Dalam Dewan Zaaba
6.3.2012
UKokur
Big Siri 3/2012 Luar Bas
6.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
6.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
6.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
6.3.2012
UPsK
Remaja Cemerlang dalam Dewan Ibnu Khaldun
7.3.2012
JS
Pelaksanaan KSSR Sains dan Matematik dalam Kurikulum PISMP Dalam Peralatan dan Makanan
7.3.2012
JSP
Penulisan Bahan Ilmiah Hotel Nazatalia, Pulau Pinang Telah dilaksanakan pada 27-29/3/2012 Bas
7.3.2012
UKokur
Big Siri 3/2012 Luar Bas
7.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
7.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
7.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
8.3.2012
JSP
Penulisan Bahan Ilmiah Hotel Nazatalia, Pulau Pinang Telah dilaksanakan pada 27-29/3/2012 Bas
8.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
8.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
8.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
9.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
9.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
9.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
10.3.2012
IPG KDA
PPG - Interaksi 3 BILIK
10.3.2012
IPGM
Pertandingan Debat Perpaduan Antara IPG -
10.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
10.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
10.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
11.3.2012
IPG KDA
PPG - AMALI 3 BILIK
11.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
11.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
11.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
12.3.2012
IPGM
Raptai Dan Konvokesyen PISMP IPG Ke-2 Tahun 2012 -
12.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
12.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
12.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
12.3.2012
UPS
Bengkel Literasi Maklumat Dalam Bilik Sebaguna Pusat Sumber
13.3.2012
IPGM
Raptai Dan Konvokesyen PISMP IPG Ke-2 Tahun 2012 -
13.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
13.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
13.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
14.3.2012
IPGM
Raptai Dan Konvokesyen PISMP IPG Ke-2 Tahun 2012 -
14.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
14.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
14.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
15.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
15.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
15.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
16.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
16.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
16.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
17.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
17.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
17.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
18.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
18.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
18.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
19.3.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Pengarah SIRI 3 -
19.3.2012
JBK
Bengkel Pendekatan Kaunseling Dalam P&P Dalam Peralatan
19.3.2012
JKS
Pengajaran dan pembelajaran seni dalam pendidikan siri 2 IPG Kampus Darulaman Makmal Bestari
19.3.2012
UKokur
BIG Sem 3- Khidmat Masyarakat (1/2012) Luar Bas
19.3.2012
UKokur
BIG Siri 4/2012 Luar Bas
19.3.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
19.3.2012
UPrak
Forum Kecemerlangan Praktikum 2012 Dewan Dewan
19.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
19.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
19.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
20.3.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Pengarah SIRI 3 -
20.3.2012
JHEP
Kem MENJADI Kenari Resort Yan Kedah Peralatan dan Bas
20.3.2012
UKokur
BIG Sem 3 - Khidmat Masyarakat (Siri 2/2012) Luar Bas
20.3.2012
UKokur
BIG Siri 4/2012 Luar Bas
20.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
20.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
20.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
21.3.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Pengarah SIRI 3 -
21.3.2012
JHEP
Kem MENJADI Kenari Resort Yan Kedah Peralatan dan Bas
21.3.2012
JM
Kursus Pemantapan Kajian Tindakan Dalam Bilik
21.3.2012
UKokur
BIG Sem 3 - Khidmat Masyarakat (3/2012) Luar Bas
21.3.2012
UKokur
BIG Siri 4/2012 Luar Bas
21.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
21.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
21.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
22.3.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Pengarah SIRI 3 -
22.3.2012
JHEP
Kem MENJADI Kenari Resort Yan Kedah Peralatan dan Bas
22.3.2012
UKokur
BIG Sem 3 - Khidmat Masyarakat (4/2012) Luar Bas
22.3.2012
UKokur
BIG Siri 4/2012 Luar Bas
22.3.2012
UKokur
BIG Siri 5 Luar Bas
22.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
22.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
22.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
23.3.2012
UKokur
BIG Siri 5 Luar Bas
23.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
23.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
23.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
24.3.2012
IPG KDA
PPG - Interaksi 4 BILIK
24.3.2012
UKokur
BIG Siri 5 Luar Bas
24.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
24.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
24.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
25.3.2012
IPG KDA
PPG - AMALI BILIK
25.3.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 3/2012 BILIK
25.3.2012
IPGM
Program Induksi Pensyarah IPG Fasa-1
(Zon Utara - Urusetia IPG KDA)
Luar Tambahan Pusat Latihan Guru Sg Karangan
25.3.2012
UKokur
BIG Siri 5 Luar Bas
25.3.2012
UKokur
BIG Siri 6 Luar Bas
25.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
25.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
25.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
26.3.2012
IPGM
Program Induksi Pensyarah IPG Fasa-1
(Zon Utara - Urusetia IPG KDA)
Luar Tambahan Pusat Latihan Guru Sg Karangan
26.3.2012
JKS
Kursus Penerapan Nilai Dalam Kerja IPG KDA Tiada
26.3.2012
JPJK
Kecergasan eksekutif
(Golf/equestrian)
Darulaman Golf Club/Cinta Sayang Bas
26.3.2012
JTMK
Pembinaan kuiz online dalam LMS ( Siri 2 ) Dalaman/Makmal Seroja 1 IPG KDA Notebook
26.3.2012
UKokur
BIG Siri 6 Luar Bas
26.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
26.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
26.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
27.3.2012
IPGM
Program Induksi Pensyarah IPG Fasa-1
(Zon Utara - Urusetia IPG KDA)
Luar Tambahan Pusat Latihan Guru Sg Karangan
27.3.2012
UKokur
BIG Siri 6 Luar Bas
27.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
27.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
27.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
28.3.2012
IPGM
Program Induksi Pensyarah IPG Fasa-1
(Zon Utara - Urusetia IPG KDA)
Luar Tambahan Pusat Latihan Guru Sg Karangan
28.3.2012
JPK
Kursus LINUS IPDA Dewan
28.3.2012
UKokur
BIG Siri 6 Luar Bas
28.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
28.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
28.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
29.3.2012
IPGM
Program Induksi Pensyarah IPG Fasa-1
(Zon Utara - Urusetia IPG KDA)
Luar Tambahan Pusat Latihan Guru Sg Karangan
29.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
29.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
29.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
30.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
30.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
30.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
31.3.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
31.3.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
31.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
31.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
31.3.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
31.3.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
1.4.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Penyenggaraan Infrastruktur Bil 2/2012 Ditunda dan dilaksnakan pada 15 April 2012 BILIK
1.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
1.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
1.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
2.4.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Timbalan Pengarah SIRI 3 -
2.4.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
2.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
2.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
2.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
3.4.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Timbalan Pengarah SIRI 3 -
3.4.2012
JBK
Kem Kaunseling PJ Sentosa Campsite Kuala Nerang Peralatan dan Bas
3.4.2012
UKokur
PERKEMAHAN UNIT BERUNIFOM KPLI PPC Dalam KEM SERI BANAI
3.4.2012
ULDP
Kursus Penulisan Artikel BTPN Pulau Pinang Bas
3.4.2012
UPP
Kursus Pengurusan Unit Peperiksaan Dan Penilaian Pensyarah Baru Luar (BTPN Pulau Pinang) Bas
3.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
3.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
3.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
4.4.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Timbalan Pengarah SIRI 3 -
4.4.2012
JBK
Kem Kaunseling PJ Sentosa Campsite Kuala Nerang Peralatan dan Bas
4.4.2012
UKokur
PERKEMAHAN UNIT BERUNIFOM KPLI PPC Dalam KEM SERI BANAI
4.4.2012
ULDP
Kursus Penulisan Artikel BTPN Pulau Pinang Bas
4.4.2012
UPP
Kursus Pengurusan Unit Peperiksaan Dan Penilaian Pensyarah Baru Luar (BTPN Pulau Pinang) Bas
4.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
4.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
4.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
5.4.2012
IPGM
Kursus Pembangunan, Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan IPG Utk Timbalan Pengarah SIRI 3 -
5.4.2012
JBK
Kem Kaunseling PJ Sentosa Campsite Kuala Nerang Peralatan dan Bas
5.4.2012
UKokur
PERKEMAHAN UNIT BERUNIFOM KPLI PPC Dalam KEM SERI BANAI
5.4.2012
ULDP
Kursus Penulisan Artikel BTPN Pulau Pinang Bas
5.4.2012
UPP
Kursus Pengurusan Unit Peperiksaan Dan Penilaian Pensyarah Baru Luar (BTPN Pulau Pinang) Bas
5.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
5.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
5.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
5.4.2012
UPsK
Kem Bestari luar (Kem Kenari, Yan) 2 buah bas
6.4.2012
UKokur
PERKEMAHAN UNIT BERUNIFOM KPLI PPC Dalam KEM SERI BANAI
6.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
6.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
6.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
6.4.2012
UPsK
Kem Bestari luar (Kem Kenari, Yan) 2 buah bas
7.4.2012
IPG KDA
PPG - INTERAKSI 5 BILIK
7.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
7.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
7.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
7.4.2012
UPsK
Kem Bestari luar (Kem Kenari, Yan) 2 buah bas
8.4.2012
IPG KDA
PPG - AMALI BILIK
8.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
8.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
8.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
9.4.2012
JHEP
Kursus Mentoring Luar Bas
9.4.2012
JTMK
Cloud Computing dalam pengurusan pendidikan (Siri 1) Dalaman/Makmal Seroja 1 IPG KDA Notebook
9.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
9.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
9.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
10.4.2012
JBK
Projek GEGAR dan Jalinan Kasih Bersamamu Sek. Keb Beseri, Perlis dan JPN Perlis Peralatan dan Bas
10.4.2012
JHEP
Kursus Mentoring Luar Bas
10.4.2012
JPIPK
Kursus Dan Bengkel Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif Luar BTPN Pulau Pinang
10.4.2012
JSP
Kursus Perpustakaan Akademik : Peranan Pensyarah PUSAT SUMBER IPG KAMPUS DARULAMAN Telah dilaksanakan pada 17/4/2012 BILIK
10.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
10.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
10.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
10.4.2012
UPsK
Pengurusan Kewangan dalam Pusat Sumber
11.4.2012
JBK
Projek GEGAR dan Jalinan Kasih Bersamamu Sek. Keb Beseri, Perlis dan JPN Perlis Peralatan dan Bas
11.4.2012
JHEP
Kursus Mentoring Luar Bas
11.4.2012
JPIPK
Kursus Dan Bengkel Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif Luar BTPN Pulau Pinang
11.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
11.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
11.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
12.4.2012
JBK
Projek GEGAR dan Jalinan Kasih Bersamamu Sek. Keb Beseri, Perlis dan JPN Perlis Peralatan dan Bas
12.4.2012
JPIPK
Kursus Dan Bengkel Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif Luar BTPN Pulau Pinang
12.4.2012
UPrak
Praktikum Fasa 2 KDPM KDC (PC/PT)
NOV 2008
Taklimat Pengurusan Praktikum
12.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
12.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
13.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
13.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
14.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
14.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
15.4.2012
IPG KDA
Mesyuarat JK Akaun Amanah 1/2012 Dalam Dilaksanakan Bilik Mesyuarat Cempaka
15.4.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Bil 2/2012 BILIK
15.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
15.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
16.4.2012
JHEP
Minggu Warisan Budaya dalam dewan
16.4.2012
JKS
Kursus Hiasan Pentas dan Prop IPG Kampus Darulaman Dewan Zaaba
16.4.2012
JSP
Bengkel Penyediaan Abstrak dan Indeks Dalam Bilik Seminar 1
16.4.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
16.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
16.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
17.4.2012
JB
Bengkel Kerja Pembinaan Modul English Language Proficiency (WAJ 3102 DAN WAJ 3103) LUAR DEWAN / BAS
17.4.2012
JHEP
Minggu Warisan Budaya dalam dewan
17.4.2012
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 2 Luar Bas
17.4.2012
JPJK
Kursus Strategi P&P KSSR Pulau Jerjak Dewan,Bas
17.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
17.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
18.4.2012
JB
Bengkel Kerja Pembinaan Modul English Language Proficiency (WAJ 3102 DAN WAJ 3103) LUAR DEWAN / BAS
18.4.2012
JHEP
Minggu Warisan Budaya dalam dewan
18.4.2012
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 2 Luar Bas
18.4.2012
JPJK
Kursus Strategi P&P KSSR Pulau Jerjak Dewan,Bas
18.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
18.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
19.4.2012
JB
Bengkel Kerja Pembinaan Modul English Language Proficiency (WAJ 3102 DAN WAJ 3103) LUAR DEWAN / BAS
19.4.2012
JHEP
Hari Terbuka Kolej Kediaman Dalam Peralatan dari setor
19.4.2012
JM
Aplikasi ICT Dalam P&P Matematik Siri 2 Luar Bas
19.4.2012
JPJK
Kursus Strategi P&P KSSR Pulau Jerjak Dewan,Bas
19.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
19.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
20.4.2012
JPK
Amali Terapi Dalam Kem Sri Banai
20.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
20.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
21.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
21.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
22.4.2012
JBK
Bengkel Kejurulatihaan Fasilitaor LDK BTPN Pulau Pinang Peralatan dan Bas
22.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
22.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
23.4.2012
JBK
Bengkel Kejurulatihaan Fasilitaor LDK BTPN Pulau Pinang Peralatan dan Bas
23.4.2012
JTMK
e-Portfolio berasaskan Cloud Computing Dalaman/Makmal Seroja 1 IPG KDA Notebook
23.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
23.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
24.4.2012
JBK
Bengkel Kejurulatihaan Fasilitaor LDK BTPN Pulau Pinang Peralatan dan Bas
24.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
24.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
25.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
25.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
26.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
26.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
27.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR -KDC LPBS ( J-QAF) Amb Jan 2011 Taklimat Pengurusan Praktikum
27.4.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2009 (Praktikum 3) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.4.2012
UPrak
Praktikum KPLI SR-KDC (PK) Amb Nov 2010 Taklimat
28.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.4.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.5.2012
IPGM
Seminar Kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar TKPPM
2.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.5.2012
IPGM
Seminar Kepimpinan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar TKPPM
3.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.5.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji ULANGKAJI
6.5.2012
UPP
Kursus Pengurusan Data Peperiksaan Fasa 1 Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
6.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.5.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji ULANGKAJI
7.5.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
7.5.2012
UPP
Kursus Pengurusan Data Peperiksaan Fasa 1 Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
7.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.5.2012
IPG KDA
Mesyurat Penilaian Perancangan 1/2012 LUAR BAS
8.5.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji ULANGKAJI
8.5.2012
UPP
Kursus Pengurusan Data Peperiksaan Fasa 1 Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
8.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.5.2012
UPsK
Pengurusan Kewangan dalam Pusat Sumber
9.5.2012
IPG KDA
Mesyurat Penilaian Perancangan 1/2012 LUAR BAS
9.5.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 4/2012 BILIK
9.5.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji ULANGKAJI
9.5.2012
UKokur
Kejohanan Olahraga Tahunan (KOT) Dalam Astaka dan Padang
9.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.5.2012
IPG KDA
Mesyurat Penilaian Perancangan 1/2012 LUAR BAS
10.5.2012
JHEP
Kursus Kesedaran Keselamatan Jalan Raya Dalam Dewan
10.5.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji ULANGKAJI
10.5.2012
ULDP
Mesyuarat induk LDP Dalam Bilik Kuliah
10.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
13.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
14.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
14.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
15.5.2012
JPIPK
Mesyuarat Jabatan Bil. 2/2012 Dalam Bilik Senat
15.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
15.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
16.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
16.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.5.2012
JHEP
Kursus \" Katakan Tidak Pada Dadah\" Dalam Dewan
17.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
17.5.2012
JIP
sukaneka prasekolah IPDA IPDA tiada Padang,peralatan sukan,makanan dan hadiah
17.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
17.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
18.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.5.2012
IPG KDA
PPG - Peperiksaan BILIK
19.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
19.5.2012
UPrak
Amalan Profesional: Sehari Bersama Unit Praktikum Dewan Zaaba Dewan
19.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.5.2012
IPG KDA
PPG - Peperiksaan BILIK
20.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
20.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
21.5.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
21.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
21.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
22.5.2012
JIP
taridra kanak-kanak prasekolah sempena perayaan Hari Guru IPDA solekan dan perhiasan
22.5.2012
JSP
Penggunaan Metadata Dalam Objek Pembelajaran Luar Bas
22.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
22.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.5.2012
UPsK
Bersama Unit Praktikum dalam Dewan Zaba
23.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
23.5.2012
JSP
Penggunaan Metadata Dalam Objek Pembelajaran Luar Bas
23.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
23.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
24.5.2012
JSP
Penggunaan Metadata Dalam Objek Pembelajaran Luar Bas
24.5.2012
UPP
Peperiksaan Semester 1 Dalam Dewan Besar IPDA
24.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.5.2012
JHEP
Peperiksaan Akhir dewan
25.5.2012
UPrak
KDPM-KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 ( Praktikum Fasa 1) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.6.2012
IPGM
Karnival Kokurikulum IPG Pgkt Kebangsaan - Unit Berunifom Dan Kebudayaan Pinda ke 10 - 15 Jun 2012 di IPGK Perlis KPPM
4.6.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
5.6.2012
IPGM
Karnival Kokurikulum IPG Pgkt Kebangsaan - Unit Berunifom Dan Kebudayaan Pinda ke 10 - 15 Jun 2012 di IPGK Perlis KPPM
6.6.2012
IPGM
Karnival Kokurikulum IPG Pgkt Kebangsaan - Unit Berunifom Dan Kebudayaan Pinda ke 10 - 15 Jun 2012 di IPGK Perlis KPPM
6.6.2012
IPGM
Raptai Dan Konvokesyen KPLI Dan KDPM IPG Tahun 2012 IPGM
7.6.2012
IPGM
Karnival Kokurikulum IPG Pgkt Kebangsaan - Unit Berunifom Dan Kebudayaan Pinda ke 10 - 15 Jun 2012 di IPGK Perlis KPPM
8.6.2012
IPGM
Karnival Kokurikulum IPG Pgkt Kebangsaan - Unit Berunifom Dan Kebudayaan Pinda ke 10 - 15 Jun 2012 di IPGK Perlis KPPM
10.6.2012
JPIPK
Menulis Laporan Maklum Balas Pelanggan KPLI IPDA Alatan tulis
11.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
12.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
13.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
14.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
15.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
16.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
17.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar DEWAN
17.6.2012
JPIM
Sambutan Israk dan Mijraj -
17.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
18.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar DEWAN
18.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
18.6.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
19.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar DEWAN
19.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
19.6.2012
ULDP
Bengkel Pemantapan Kemahiran Komunikasi Cemerlang PGLDP Sg Karangan Bas
19.6.2012
UPsK
Pengurusan Konflik dalam Pusat Sumber
20.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar DEWAN
20.6.2012
JIP
Perkhemahan Prasekolah IPDA IPDA Padang, khemah,makanan danperalatan aktiviti
20.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
20.6.2012
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Luar Bas
20.6.2012
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Luar Bas
20.6.2012
ULDP
Bengkel Pemantapan Kemahiran Komunikasi Cemerlang PGLDP Sg Karangan Bas
21.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar DEWAN
21.6.2012
JPIPK
Menganalisis Data SSKP Dalam Jabatan JPIPK
21.6.2012
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Luar Bas
21.6.2012
ULDP
Bengkel Pemantapan Kemahiran Komunikasi Cemerlang PGLDP Sg Karangan Bas
22.6.2012
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Luar Bas
23.6.2012
IPG KDA
PPG - Interaski 1 BILIK
23.6.2012
UKokur
Kursus Kejurulatihan BIG Luar Bas
24.6.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 5/2012 -
24.6.2012
IPG KDA
PPG - Amali BILIK
24.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
24.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
24.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
25.6.2012
JBK
Bengkel Analisis Data Kualitatif dalam Kajian Tindakan Dalam Peralatan dan Makanan
25.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar Baharu Ambilan Jun 2012 Dalam Dilaksanakan Dewan
25.6.2012
JPIPK
Mesyuarat Jabatan Bil. 3/2012 Dalam Bilik Senat
25.6.2012
JPIPK
Menulis Laporan Maklum Balas Pelanggan KPLI Ambilan Jan 2011 dan PISMP Ambilan Jan 2008 IPDA Alatan tulis
25.6.2012
JTMK
Cloud Computing dalam pengurusan pendidikan (Siri 2) Dalaman/Makmal Seroja 1 IPG KDA Notebook
25.6.2012
UKokur
BIG Sem 4 (1/2012) Luar Bas
25.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
25.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
25.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
26.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar Baharu Ambilan Jun 2012 Dalam Dilaksanakan Dewan
26.6.2012
JPIPK
Menulis Laporan Maklum Balas Pelanggan KPLI Ambilan Jan 2011 dan PISMP Ambilan Jan 2008 IPDA Alatan tulis
26.6.2012
UKokur
BIG Sem 4 (1/2012) Luar Bas
26.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
26.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
26.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
26.6.2012
UPsK
Hala Tuju Kerjaya dalam Dewan Zaab
27.6.2012
JB
Mini Seminar Penyelidikan Bahasa Inggeris DALAM DEWAN
27.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar Baharu Ambilan Jun 2012 Dalam Dilaksanakan Dewan
27.6.2012
JPIPK
Menulis Laporan Maklum Balas Pelanggan KPLI Ambilan Jan 2011 dan PISMP Ambilan Jan 2008 IPDA Alatan tulis
27.6.2012
UKokur
BIG Sem 4 (1/2012) Luar Bas
27.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
27.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
27.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
28.6.2012
JHEP
Pendaftaran Pelajar Baharu Ambilan Jun 2012 Dalam Dilaksanakan Dewan
28.6.2012
JPIPK
Menulis Laporan Maklum Balas Pelanggan KPLI Ambilan Jan 2011 dan PISMP Ambilan Jan 2008 IPDA Alatan tulis
28.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
28.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
28.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
29.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
29.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
29.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
30.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.6.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
30.6.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
30.6.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
1.7.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Bil 3/2012 BILIK
1.7.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil 3/2012 -
1.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
1.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
1.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
2.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 (2/2012) Luar Bas
2.7.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
2.7.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
2.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
2.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
2.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
3.7.2012
JIP
Projek Based Approach Berjaya George Town Hotel, Penang Bas
3.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 (2/2012) Luar Bas
3.7.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
3.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
3.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
3.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
3.7.2012
UPsK
Kepimpinan dalam Pusat Sumber
4.7.2012
JIP
Project Based Approach Luar Berjaya Georgetown Hotel, Penang
4.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 (2/2012) Luar Bas
4.7.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
4.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
4.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
4.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
5.7.2012
JHEP
Kem Kepimpinan PJ Sentosa Campsite Kuala Nerang Peralatan dan Bas
5.7.2012
JIP
Project Based Approach Luar Berjaya Georgetown Hotel, Penang
5.7.2012
UPP
Peperiksaan Ulangan/Khas Dalam Bilik Mesyuarat Orkid
5.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
5.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
5.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
6.7.2012
JHEP
Kem Kepimpinan PJ Sentosa Campsite Kuala Nerang Peralatan dan Bas
6.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
6.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
6.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
7.7.2012
JHEP
Kem Kepimpinan PJ Sentosa Campsite Kuala Nerang Peralatan dan Bas
7.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
7.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
7.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
8.7.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Penyenggaraan Infrastruktur Bil 3/2012 -
8.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
8.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
8.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
9.7.2012
JHEP
Konvensyen Pendidikan dalam dewan
9.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
9.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
9.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
9.7.2012
UPS
Kempen Membaca 1 Malaysia Dalam Pusat Sumber Institut
10.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
10.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
10.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
10.7.2012
UPS
Kempen Membaca 1 Malaysia Dalam Pusat Sumber Institut
11.7.2012
JPIM
Kursus Profesionalisme Pensyarah: Mashaf Othmani dan Tahsin Al-Quran PSPN Kepala Batas Bas
11.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
11.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
11.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
11.7.2012
UPS
Kempen Membaca 1 Malaysia Dalam Pusat Sumber Institut
12.7.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Bengkel Dalam Dewan Besar
12.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
12.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
12.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
12.7.2012
UPS
Kempen Membaca 1 Malaysia Dalam Pusat Sumber Institut
13.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
13.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
13.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
14.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
14.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
14.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
15.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
15.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
15.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
16.7.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Khidmat Masyarakat (1/2012) Luar Bas
16.7.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
16.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
16.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
16.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
16.7.2012
UPsK
Marhaban Ya Ramadan dalam Dewan Besar
17.7.2012
IPG KDA
CUTI ISRAK DAN MIKRAJ DALAM TIADA
17.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 Siri 3/2012 Luar Bas
17.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
17.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
17.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
18.7.2012
JPK
Kursus Bahasa Isyarat IPDA Dewan
18.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 Siri 3/2012 Luar Bas
18.7.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Khidmat Masyarakat Siri 2/2012 Luar Bas
18.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
18.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
18.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
19.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 Siri 3/2012 Luar Bas
19.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
19.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
19.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
20.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.7.2012
UPrak
Internship PISMP Amb Jan 2009 Taklimat
20.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
20.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
21.7.2012
IPG KDA
CUTI AWAL RAMADAN DALAM TIADA
21.7.2012
JPIM
Ihya Ramadhan IPGKDA Dewan
21.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
21.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
22.7.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 6/2012 BILIK
22.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
22.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
22.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
23.7.2012
JHEP
Kursus Pemantapan Staf Luar kereta
23.7.2012
JKS
Bengkel Pemasangan Peralatan Elektrik dan Paip Air IPG KDA Peralatan elektrik
23.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 Siri 4/2012 Luar Bas
23.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
23.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
23.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
24.7.2012
JHEP
Kursus Pemantapan Staf Luar kereta
24.7.2012
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor Dewan,Bas
24.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 Siri 4/2012 Luar Bas
24.7.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Khidmat Masyarakat Siri 3/2012 Luar Bas
24.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
24.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
24.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
25.7.2012
JHEP
Kursus Pemantapan Staf Luar kereta
25.7.2012
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor Dewan,Bas
25.7.2012
UKokur
BIG Sem 4 Siri 4/2012 Luar Bas
25.7.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Khidmat Masyarakat Siri 4/2012 Luar Bas
25.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
25.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
25.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
26.7.2012
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar Pulau Pangkor Dewan,Bas
26.7.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Khidmat Masyarakat Siri 5/2012 Luar BBas
26.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
26.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
26.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
27.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
27.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
27.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
28.7.2012
IPG KDA
PPG - Interaksi 2 BILIK
28.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
28.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
28.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
29.7.2012
IPG KDA
PPG - AMALI BILIK
29.7.2012
JSP
Intergrasi Media Pengajaran Luar Bas
29.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
29.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
29.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
30.7.2012
JSP
Intergrasi Media Pengajaran Luar Bas
30.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
30.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
30.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
31.7.2012
JSP
Intergrasi Media Pengajaran Luar Bas
31.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
31.7.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
31.7.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
31.7.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
1.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
1.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
1.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
2.8.2012
UKokur
BIG Sem 2 - Khidmat Masyarakat Siri 5/2012 Luar Bas
2.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
2.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
2.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
3.8.2012
JPJK
Bengkel Pengurusan Risiko Aktiviti Luar PULAU PANGKOR BAS
3.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
3.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
3.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
4.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
4.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
4.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
5.8.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Bil 3/2012 BILIK
5.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
5.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
5.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
6.8.2012
JPIM
Ceramah Nuzul Al Quran IPGKDA Dewan
6.8.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
6.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
6.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
6.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
7.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
7.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
7.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
8.8.2012
JHEP
Kursus Kesedaran Jenayah dalam dewan
8.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
8.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
8.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
9.8.2012
ULDP
Mesyuarat Induk LDP Dalam Dewan
9.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
9.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
9.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
10.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
10.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
10.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
11.8.2012
IPG KDA
PPG - Interaksi 3 BILIK
11.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
11.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
11.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
12.8.2012
IPG KDA
PPG - AMLAI BILIK
12.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
12.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 (PBS 4) dalam dewan
12.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 4) Dalam Dewan
12.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
12.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
13.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
13.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 4) Dalam Dewan
13.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 (PBS 4) dalam dewan
13.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
13.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
14.8.2012
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan dan Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar Luar Peralatan dari setor
14.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
14.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 4) Dalam Dewan
14.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 (PBS 4) dalam dewan
14.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
14.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
15.8.2012
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan dan Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar Luar Peralatan dari setor
15.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
15.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 4) Dalam Dewan
15.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 (PBS 4) dalam dewan
15.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
15.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
16.8.2012
JHEP
Mesyuarat Penyelarasan dan Penyemakan Borang Perjanjian Pelajar Luar Peralatan dari setor
16.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
16.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 4) Dalam Dewan
16.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 (PBS 4) dalam dewan
16.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
16.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
17.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
17.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 ( PBS 4) Dalam Dewan
17.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2011 (PBS 4) dalam dewan
17.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
17.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
18.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
18.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
18.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
19.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
19.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
19.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
20.8.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
20.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
20.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
20.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
21.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
21.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
21.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
22.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
22.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
22.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
23.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
23.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
23.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
24.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
24.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
24.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
25.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
25.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
25.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
26.8.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Kali 7/2012 BILIK
26.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
26.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 2) taklimat
26.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
26.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
27.8.2012
JHEP
Forum Merdeka dalam dewan
27.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
27.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 2) taklimat
27.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
27.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
28.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
28.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 2) taklimat
28.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
28.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
28.8.2012
UPsK
Kepimpinan dalam Ousat Sumber
28.8.2012
UPsK
Komunikasi Silang Budaya dalam Dewan Ibnu Khaldun
29.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
29.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 2) taklimat
29.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
29.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
30.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
30.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 2) taklimat
30.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
30.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
31.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
31.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
31.8.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2012 (PBS 2) taklimat
31.8.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
31.8.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
1.9.2012
IPG KDA
PPG - INTERAKSI 4 BILIK
1.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
1.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
1.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
2.9.2012
IPG KDA
PPG - AMALI BILIK
2.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
2.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
2.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
2.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
3.9.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
3.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
3.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
3.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
3.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
4.9.2012
UKokur
BIG Sem 6 - Bengkel Luar Bas
4.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
4.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
4.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
4.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
4.9.2012
UPS
Bengkel Literasi Maklumat Dalam Bilik Serbaguna Pusat Sumber
5.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
5.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
5.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
5.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
6.9.2012
JSP
Kursus Kemahiran Fotografi dan Video P&P Luar Bas
6.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
6.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
6.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
6.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
6.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
7.9.2012
JHEP
Karnival Sukan JPP Zon Utara dalam padang
7.9.2012
JSP
Kursus Kemahiran Fotografi dan Video P&P Luar Bas
7.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
7.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
7.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
7.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
7.9.2012
UPrak
KDPM- KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Nov 2009 DALAM DEWAN
8.9.2012
JHEP
Karnival Sukan JPP Zon Utara dalam padang
8.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
8.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
8.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
8.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
9.9.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Bil 4/2012 BILIK
9.9.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil 4/2012 BILIK
9.9.2012
JPK
Amali di PDK Luar Tiada
9.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
9.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
9.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
9.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
10.9.2012
JPK
Amali PDK Luar (PDK) Tiada
10.9.2012
UKokur
BIG Sem 6 - Benchmarking Siri 2/2012 Luar Bas
10.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
10.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
10.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
10.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
11.9.2012
JIP
Aktiviti mewarna hari kemerdekaan IPDA alat tulis/mewarna,kertas lukisan dan hadiah
11.9.2012
JPK
AMALI PDK Luar (PDK) Tiada
11.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
11.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
11.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
11.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
12.9.2012
JPK
Amali PDK Luar Tiada
12.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
12.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
12.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
12.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
13.9.2012
JPK
Amali PDK Luar Tiada
13.9.2012
UKokur
BIG Sem 6 - Benchmarking Siri 2/2012 Luar Bas
13.9.2012
UKokur
BIG Sem 6 - Benchmarking Siri 2/2012 Luar Bas
13.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
13.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
13.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
13.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
14.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
14.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
14.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
14.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
15.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
15.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
15.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
15.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
16.9.2012
IPG KDA
CUTI HARI MALAYSIA DALAM TIADA
16.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
16.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
16.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
16.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
17.9.2012
JHEP
Minggu Penghayatan Islam Dalam Dewan
17.9.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
17.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
17.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
17.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
17.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
17.9.2012
UPS
Hari Terbuka Pusat Sumber Institut Dalam Pusat Sumber Institut, IPDA
18.9.2012
JB
Ceramah Dengmi DALAM DEWAN
18.9.2012
JHEP
Minggu Penghayatan Islam Dalam Dewan
18.9.2012
UKokur
BIG Sem 6 - Benchmarking Siri 3/2012 Luar Bas
18.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
18.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
18.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
18.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
18.9.2012
UPS
Hari Terbuka Pusat Sumber Institut Dalam Pusat Sumber Institut, IPDA
19.9.2012
JHEP
Minggu Penghayatan Islam Dalam Dewan
19.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
19.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
19.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
19.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
19.9.2012
UPS
Hari Terbuka Pusat Sumber Institut Dalam Pusat Sumber Institut, IPDA
20.9.2012
JHEP
Minggu Penghayatan Islam Dalam Dewan
20.9.2012
JSP
Kursus Kemahiran Fotografi Dan Video P&P Luar Bas
20.9.2012
UKokur
BIG Sem 6 - Benchmarking Siri 4/2012 Luar Bas
20.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
20.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
20.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
20.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
20.9.2012
UPS
Hari Terbuka Pusat Sumber Institut Dalam Pusat Sumber Institut, IPDA
21.9.2012
JSP
Kursus Kemahiran Fotografi Dan Video P&P Luar Bas
21.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
21.9.2012
UPrak
PISMP Amb Jan 2010 (Praktikum 2) Taklimat
21.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
21.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
22.9.2012
IPG KDA
PPG - Interaksi 5 BILIK
22.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
22.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
22.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
23.9.2012
IPG KDA
PPG - AMALI BILIK
23.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
23.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
23.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
24.9.2012
JKS
Kursus Lukisan Sketch IPG KDA Peralatan lukisan
24.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
24.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
24.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
25.9.2012
IPG KDA
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB KPPM
25.9.2012
JPIPK
Seminar Kajian Tindakan 2012 IAB, Cawangan Utara alat tulis
25.9.2012
ULDP
Program Penjanaan Ilmu dan Minda Berkesan Pulau Pendidikan , Tasik Banding Bas
25.9.2012
ULDP
Program Penjanaan Ilmu dan Minda Berkesan Pulau Pendidikan , Tasik Banding Bas
25.9.2012
UPrak
Guru Permulaan: Bersama Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Dewan
25.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
25.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
25.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
25.9.2012
UPsK
Motivasi Pelajar Sederhana dalam Dewan Zaba
25.9.2012
UPsK
Kekeluargaan: Kemahiran Keibubapaan dalam Pusat Sumber
26.9.2012
IPG KDA
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB KPPM
26.9.2012
JPIM
Seminar Pedagogi Pendidikan Islam Zon Utara IPGKDA Dewan
26.9.2012
JPIPK
Seminar Kajian Tindakan 2012 IAB, Cawangan Utara alat tulis
26.9.2012
ULDP
Program Penjanaan Ilmu dan Minda Berkesan Pulau Pendidikan , Tasik Banding Bas
26.9.2012
UPrak
Guru Permulaan: Bersama Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Dewan
26.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
26.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
26.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
27.9.2012
IPG KDA
Pertandingan Kuiz Pelaburan PNB KPPM
27.9.2012
JPIPK
Seminar Kajian Tindakan 2012 IAB, Cawangan Utara alat tulis
27.9.2012
ULDP
Program Penjanaan Ilmu dan Minda Berkesan Pulau Pendidikan , Tasik Banding Bas
27.9.2012
UPrak
Guru Permulaan: Bersama Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Dewan
27.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
27.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
27.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
28.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
28.9.2012
UPrak
PGSR Amb Nov 2008 (Internship) Taklimat
28.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
29.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
29.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
30.9.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Penyenggaraan Infrastruktur Bil 4/2012 BILIK
30.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
30.9.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
1.10.2012
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform PISMP Sem 4 Dalam Kem Seri Banai
1.10.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
1.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
1.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
2.10.2012
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform PISMP Sem 4 Dalam Kem Seri Banai
2.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
2.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
3.10.2012
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform PISMP Sem 4 Dalam Kem Seri Banai
3.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
3.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
4.10.2012
JPIPK
Mesyuarat JabatanPIPK 4/2012 IPDA Bilik Senat
4.10.2012
UKokur
Perkhemahan Unit Beruniform PISMP Sem 4 Dalam Kem Seri Banai
4.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
4.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
5.10.2012
UKokur
Karnival Sukan Dalam Padang dan Gelanggang
5.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( PC/PT) Amb Nov 2009 (Praktikum Fasa 2) Taklimat Pengurusan Praktikum
5.10.2012
UPrak
KDPM -KDC ( KEMAS/PERPADUAN) Amb Jun 2009 ( Praktikum Fasa 2) dalam dewan
6.10.2012
UKokur
Karnival Sukan Dalam Padang dan Gelanggang
7.10.2012
IPG KDA
Mesy Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus Bil 4/2012 BILIK
9.10.2012
IPG KDA
Mesyurat Perancangan Tahunan 2013 LUAR BAS
9.10.2012
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Luar Bas
10.10.2012
IPG KDA
Mesyurat Perancangan Tahunan 2013 LUAR BAS
10.10.2012
IPG KDA
Mesy Profesional, Pengurusan Dan Pentadbiran (M3P) Bil 8/2012 -
11.10.2012
IPG KDA
Mesyurat Perancangan Tahunan 2013 LUAR BAS
11.10.2012
JHEP
Bengkel Penerbitan Majalah Dalam bilik kuliah
12.10.2012
JHEP
Bengkel Penerbitan Majalah Dalam bilik kuliah
12.10.2012
UKokur
Karnival Sukan Dalam Padang dan Gelanggang
13.10.2012
JHEP
Bengkel Penerbitan Majalah Dalam bilik kuliah
13.10.2012
UKokur
Karnival Sukan Dalam Padang dan Gelanggang
14.10.2012
UPS
Bengkel Penjilidan Luar Arkib Negara Malaysia Zon Utara
15.10.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
15.10.2012
UPS
Bengkel Penjilidan Luar Arkib Negara Malaysia Zon Utara
16.10.2012
JIP
Majlis Konvokesyen kanak-kanak prasekolah IPDA Dewan Besar IPDA bahan perhiasan dan hadiah, sijil
16.10.2012
UPS
Bengkel Penjilidan Luar Arkib Negara Malaysia Zon Utara
17.10.2012
UPS
Bengkel Penjilidan Luar Arkib Negara Malaysia Zon Utara
18.10.2012
UKokur
Hari Kokurikulum dan Malam Anjung Budi 2012 Dalam Dewan Besar dan Padang
18.10.2012
UPS
Bengkel Penjilidan Luar Arkib Negara Malaysia Zon Utara
19.10.2012
UKokur
Karnival Sukan Dalam Padang dan Gelanggang
21.10.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji -
22.10.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji -
22.10.2012
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Hotel Hydro Magestic, Pulau Pinang 1 bas
23.10.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji -
23.10.2012
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Hotel Hydro Magestic, Pulau Pinang 1 bas
23.10.2012
UPsK
Kepimpinan dalam Pusat Sumber
24.10.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji -
24.10.2012
JPIPK
Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat IPG Kampus Darulaman Hotel Hydro Magestic, Pulau Pinang 1 bas
25.10.2012
JHEP
Minggu Ulangkaji -
25.10.2012
UKokur
BIG Sem 6 Benchmarking Siri 5/2012 Luar Bas
28.10.2012
JPIM
Ibadat Qurban IPGKDA Dewan
29.10.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
30.10.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
31.10.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
1.11.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
3.11.2012
IPG KDA
PPG - Peperiksaan -
5.11.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
6.11.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
7.11.2012
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2012 IPDA Alatan tulis
7.11.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
8.11.2012
JPIPK
Bengkel Pengeditan Jurnal 2012 IPDA Alatan tulis
8.11.2012
ULDP
Mesyuarat Induk LDP Dalam Bilik Kuliah
8.11.2012
UPP
Peperiksaan Akhir Dalam Dewan Besar
13.11.2012
UPsK
Team work luar (Timah Tasoh, Perlis) 1 buah bas
14.11.2012
UPsK
Team work luar (Timah Tasoh, Perlis) 1 buah bas
15.11.2012
UPsK
Team work luar (Timah Tasoh, Perlis) 1 buah bas
19.11.2012
IPGM
Seminar Antarabangsa Pendidikan Guru 2012 -
19.11.2012
ULDP
LPS Dalam Dewan
20.11.2012
IPGM
Seminar Antarabangsa Pendidikan Guru 2012 -
21.11.2012
IPGM
Seminar Antarabangsa Pendidikan Guru 2012 -
22.11.2012
IPGM
Seminar Antarabangsa Pendidikan Guru 2012 -
26.11.2012
UPP
Kursus Pengurusan Data Peperiksaan Fasa 2 Dalam Bilik Orkid
27.11.2012
UPP
Kursus Pengurusan Data Peperiksaan Fasa 2 Dalam Bilik Orkid
28.11.2012
UPP
Kursus Pengurusan Data Peperiksaan Fasa 2 Dalam Bilik Orkid
29.11.2012
UPS
Program Penanda Arasan Pengurusan Pusat Sumber Luar Bas
30.11.2012
UPS
Program Penanda Arasan Pengurusan Pusat Sumber Luar Bas
1.12.2012
UPS
Program Penanda Arasan Penguru