SOAL SELIDIK TENTANG SISTEM HAL EHWAL PELAJAR FASA 1

Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi sedang mengumpul maklumat tentang tahap kepuasan pengguna dan kegunaan sistem sisHEP yang telah mula beroperasi pada awal tahun 2013. Sehubungan dengan itu pihak kami memohon tuan/puan agar dapat mengisi borang soal selidik ini secara atas talian.
Arahan:

1. Pilih jabatan anda bertugas.
2. Klik pada ruang yang sesuai bagi menunjukkan pilihan anda.
3. Pastikan anda telah menjawab semua soalan.
4. Sila klik butang Hantar Borang.
Petunjuk Skala :
  1. Sangat tidak berpuas hati
  2. Tidak berpuas hati
  3. Sederhana berpuas hati
  4. Berpuas hati
  5. Sangat berpuas hati
Jabatan:
BAHAGIAN A. PENGGUNAAN 1 2 3 4 5  
S1: Sistem ini berguna  
S2: Sistem ini membantu saya jadi lebih efektif  
S3: Sistem ini membantu say menjadi lebih produktif  
S4: Sistem ini dapat menjimatkan masa saya  
S5: Sistem ini memenuhi keperluan tugas saya  
S6: Saya dapat menyiapkan kerja dengan lebih berkesan apabila menggunakan sistem ini  
S7: Sistem ini mempunyai fungsi dan keupayaan yang saya jangkakan.  
BAHAGIAN B. MUDAH GUNA 1 2 3 4 5  
S8: Sistem ini mudah digunakan  
S9: Arahan dalam sistem adalah ringkas  
S10: Sistem ini mesra pengguna  
S11: Saya dapati sistem ini konsisten  
S12: Mudah untuk saya mendapatkan maklumat yang diperlukan  
S13: Saya dapat menggunakan sistem ini dengan jayanya setiap masa diperlukan  
S14: Secara keseluruhannya, saya berpuashati betapa mudah untuk saya menggunakan sistem ini.  
BAHAGIAN C. MUDAH DIPELAJARI 1 2 3 4 5  
S15: Saya dapat belajar menggunakan sistem ini dengan cepat  
S16: Saya mudah mengingati cara menggunakan sistem ini  
S17: Saya dapati amat mudah untuk mempelajari menggunakan sistem ini  
S18: Saya telah mahir menggunakan sistem ini dengan cepat  
BAHAGIAN D. KEPUASAN PENGGUNA 1 2 3 4 5  
S19: Saya berpuashati dengan sistem ini  
S20: Saya akan mencadangkan kepada rakan saya untuk menggunakan sistem ini  
S21: Sistem ini berfungsi sebagaimana saya mahukan ia berfungsi.  
S22: Saya merasakan sistem ini diperlukan  
S23: Saya selesa menggunakan sistem ini  
S24: Antara muka sistem ini adalah menyenangkan  
S25: Susunan maklumat dalam sistem ini jelas;  
Komen :
Cadangan: