Psikososial Sukan (En Abd Shukor Z.Abidin)
(PJM 3117)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai diiplin psikologi dan sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan dan senaman, personaliti, motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas, peneguhan, 'burnout' dan lebihan latihan dalam sukan. Di dalam disiplin sosiologi sukan, ia menekankan tentang definisi sosiologi sukan, teori sosial dalam sukan, sejarah sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan dan media.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key