Penilaian Dan Pengukuran PJ
(Penilaian & Pengukuran PJ)

Konsep Dan Definisi Penilaian & Pengukuran

1) Pengenalan

¡ Penilaian adalah sebahgian proses P&P untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid

¡ Penilaian sangat perlu dilaksanakan bagi merealisasikan FPK

¡ Penilaian mata pelajaran PJ termasuk dalam kategori PKS bersifat formatif

2) Definisi Ujian

§ Instrumen (alat) yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang spesifik atau mengumpul maklumat

§ Ujian boleh dilaksanakan dalam beberapa kaedah seperti soalan bercetak, soalan lisan, bateri ujian, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak dan rekod anekdot.

3) Definisi Pengukuran

¡ Proses mengumpul maklumat untuk digunakan bagi membuat keputusan.

¡ Ditadbirkan dalam bentuk ujian bagi mendapat skor atau maklumat.

¡ Boleh juga ditakrifkan sebagai membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian

4) Definisi Penilaian

¡ Suatu proses untuk menganalisis dan mentafsir data yang dikumpul

¡ Interpretasi ke atas skor ujian

¡ Biasanya dinyatakan dalam bentuk kualiti, kebaikan, merit atau nilai

5) Dua Jenis Penilaian

 Formatif

 Berterusan dalam proses P&P

 Kelemahan dan kekuatan murid diketahui untuk tindakan susulan

 Sumatif

 Penilaian pada akhir penggal

 Pencapaian murid digunakan untuk membuat pilihan

6) Tujuan Penilaian

¡ Menilai prestasi setiap murid

¡ Menentukan status semasa (Kirkendal, Grubel & Johnson 1987)

§ Pemberian gred

§ Mengecualikan pelajar daripada sesuatu aktiviti

§ Maklum balas untuk meningkatkan prestasi

§ Menempatkan individu dalam kumpulan

§ Menentukan aktiviti tertentu

¡ Membekal maklumat untuk kajian

¡ Memilih wakil sekolah

¡ Memotivasikan murid

¡ Menilai P&P

7) Prinsip Pengukuran & Penilaian

¡ Pengukuran & penilaian lebih berkesan sekiranya dilakukan penuh bermakna.

¡ Menepati objektif dan matlamat PJ

¡ Meningkatkan kualiti kaedah pengajaran

¡ Teknik pengukuran & penilaian bersifat objektif (kuantitatif) dan subjektif (kualitatif)

¡ Dilaksanakan oleh personel terlatih

¡ Murid menjalani latihan dan mengetahui prosedur lebih awal

¡ Maklumat diproses menggunakan rujukan kriteria dan norma

8) Contoh Bateri Ujian Kecergasan Berasaskan Kesihatan

Komponen Kecergasan

Bateri Ujian

Kumpulan Sasaran

Daya tahan kardiovaskular

Cooper

(larian/berjalan 12 minit)

Tahun 1 hingga Tkn 5

Kekuatan Otot

Bangkit tubi berperingkat

Tkn 3 hingga Tkn 5

Daya tahan otot

Tekan tubi

Tahun 4 hingga Tkn 5

Kelenturan

Duduk jangkau

Tahun 1 hingga Tkn 5

Komposisi badan

Ukuran lilitan badan

Tahun 1 hingga Tkn 5

9) Contoh Bateri Ujian Kecergasan Berasaskan Perlakuan Motor

Komponen Kecergasan

Bateri Ujian

Kumpulan Sasaran

Kelajuan

Lari pecut 30m

Tahun 3 hingga 6

Imbangan

Dirian bangau

Tahun 4 hingga Tkn 5

Ketangkasan

Lompat kuadron

Illinois

Tahun 1 hingga kn 5

Tahun 1 hinga Tkn 5

Kuasa

Lompat jauh berdiri

Lontar bola keranjang

Tahun 1 hingga Tkn 5

Tahun 1 hingga Tkn 5

Masa tindak balas

Nelson Choice-Response-

Movement

Tahun 4 hingga Tkn 5

Kordinasi

Menggelecek bola dengan tangan

Menggelecek bola dengan kaki

Tahun 1 hingga 5

10) Contoh Bateri Ujian Kemahiran Sukan

¡ Badminton: Ujian French short-serve (Scott et. Al 1941)

¡ Bola Keranjang (AAHPERD Basketball Skill Test 1984)

¡ Bola sepak (Yeagley, 1972)

¡ Bola Tampar (Ujian servis bola tampar Beumbach, 1967)