• Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam, bentuk penilaian ,contoh dan pelaksanaan, bidang pembelajaran yang diuji, pembinaan item pendidikan Islam ,pembinaan jadual Spesifikasi Ujian (JSU) pendidikan Islam dan penilaian perkara Asas fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah